Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Sombis Rygbi
Dan Anthony
ISBN: 9781848515703 (1848515707)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Ion Thomas.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 104 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori ddifyr a doniol a fydd yn apelio at gefnogwyr rygbi. Tybed all grwp o zombis helpu Arwel i wireddu ei freuddwyd? Uchelgais Arwel yw cael ychwanegu llun ohono ef at gasgliad y teulu ar y silff ben tân, ac mae ganddo gynllun ... Addasiad Cymraeg o Rugby Zombies.

A humorous story about a boy arranging a rugby game for zombies. Arwel's ambition is to add his picture to the family collection on the mantelpiece - and he has a plan - a photo of him playing for the school rugby team should do the trick! However, an unfortunate incident leading to their defeat on the rugby field means his chances aren't high.
Tydan ni i gyd wedi arfer gyda gweld bechgyn a merched yn troi i mewn i sombis yn ystod Gemaur Chwe Gwlad? Ydi, mae rygbi'n grefydd! Ond pan mae Arwel, sydd yn dair ar ddeg oed, yn gweld sombis go iawn yn y goedwig, mae pethau ar fin newid a dydir diflastod a'r cicio sodlau ar ddechraur llyfr ddim yn paran hir iawn!

Bechgyn drygionus ydi cymeriadaur llyfr hwn, yn ceisio meddwl am ffyrdd sut gallen nhw ddifyrru eu hunain ym mhentref tawel Aberarswyd. Mae loetran y tu allan i siop Spar yn ddiflas ar l ychydig, felly beth am fentro ir goedwig? Does dim os nac oni bai bod rhywbeth rhyfeddol am ddigwydd, ac mae enw eu tref yn ddigon i wneud i ni amau fod rhywbeth dychrynllyd ar droed!

Maer llyfr hwn yn ddoniol ac yn ddirgelwch dydyn ni erioed wedi clywed am sombi'n chwarae rygbi or blaen, nac ychwaith am osod trapiau dal sombis, ac yn hynny o beth, maen ddigrif dros ben i unrhyw blentyn sydd meddwl agored!

Wrth gwrs, oherwydd ei bod wedi ei lleoli mewn pentref Cymraeg ac yn trafod ein gm genedlaethol, mae hon yn nofel fydd am apelio at bob plentyn yng Nghymru. Ond wedi i chi ddarllen hon, allwch chi ddim peidio meddwl, tybed a oes sombis yn cuddio ymhob coedwig yng Nghymru? A oes angen i ni ddechrau gosod trapiau? A beth gebyst wnawn ni mewn gm rygbi yn eu herbyn?

Peidiwch dychryn os daw'r sombis ich pentref chi!

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Yn dair ar ddeg oed, mae Arwel yn ysu am gael ei ddewis yn aelod o dm rygbir ysgol a chael ei lun ar y silff ben tn.

Wrth chwilio am antur gydai ffrindiau drygionus, Gruff a Martin, yn y goedwig uwchben Aberarswyd, mae rhywbeth annisgwyl iawn yn digwydd i Arwel.

Un peth yw chwarae i dm yr ysgol, ond mae chwarae i dm o sombis syn ddwl am rygbi yn fater hollol wahanol!
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Miners - History's Most ...
Anthony Burton
£12.99
 
Prynwch
Ci ar Goll
Ingrid Lee
£6.95
 
Prynwch
Welsh Learner's ...
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch