Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dylan Rees: Gwaed ar ei Ddwylo
Elgan Philip Davies
ISBN: 9781848516489 (1848516487)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 195x125 mm, 190 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Teitl olaf y drioleg llawn cyffro am Dylan Rees. Mae Dylan yn cael ei gyhuddo ar gam o lofruddio un o'r bobl sydd ar ôl 'y llyfr' a nawr mae'r heddlu hefyd yn chwilio amdano. Oherwydd hynny mae ei dad yn cael dod adref o Afghanistan i apelio arno i fynd at yr heddlu. Ond mae Dylan yn gwybod pwy laddodd y dyn - a oedd wedi ei helpu ef i ddianc rhag Strachan.

The final title in the Dylan Rees trilogy of all action novels for teenagers. Dylan is falsely accused of murdering one of those who are after 'the book' and now the police are also on his trail.
Dyma nofel afaelgar i unrhyw un yn ei arddegau. Yn llawn perygl, ofn, dirgelwch, bygythiadau ... a chyrff meirw, mae antur Dylan Rees yn mynd o ddrwg i waeth wrth iddo blymion ddyfnach iw antur epig.

Un o gyfres o dair nofel yw Gwaed ar ei Ddwylo ac mae un yn dilyn ar l y llall ac yn ein cludo i fyd anghyffredin o drobwyntiau a chymeriadau di-ri sydd yn gwthio Dylan ir pen. Gyda phawb ar drywydd llyfr rhyfedd sydd dan ofal Dylan, does ond un peth iw wneud dianc! Ond gydar heddlu a dieithriaid 3G ar ei l, a fydd unrhyw un yn gallu ei helpu? A fydd Scott a Craig, ei ffrindiau gorau, yn gymorth iddo? Neu ydi popeth wedi mynd yn drech nag ef y tro hwn?

Er ei fod yn angenrheidiol i chi ddarllen y ddwy nofel flaenorol cyn troi at hon, unwaith y bydd y darllenydd yn agor clawr Gwaed ar ei Ddwylo, does dim troin l. Maer sgwennu gafaelgar yn peri ir baich ar ysgwyddau Dylan ddod yn faich i ninnau hefyd. Mae cysgod tywyll yn llechu uwch ein pennau ac nid ydi hwnnw am ddiflannu nes ein bod yn gwybod sut gebyst y mae Dylan am ddianc o grafangaur gelynion ac o grombil un or anturiaethau mwyaf cyffrous yn rhwng cloriau llyfr Cymraeg ar hyn o bryd.

Mae Elgan Philip Davies yn feistr yn ei faes ac yn un sydd am ddenu cenhedlaeth newydd o fechgyn yn eu harddegau i ddarllen yn y Gymraeg. Dach chin gwingo yn eich cadair wrth ddarllen hon ac ni cheir uchafbwynt gwell i gyfres mor hynod o lwyddiannus.

Brysiwch iw brynu! Ai hwn fydd y llyfr prin nesaf y bydd y byd ai bobl ar ei l?

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Elgan Philip Davies yn awdur poblogaidd a thoreithiog i blant ac maen byw yn Bow Street, Aberystwyth ac yn Llyfrgellydd Addysg ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth. Ymhlith ei lyfrau i blant maer cyfresi Ir Tir Tywyll, Cefn y Rhwyd, Plant Blwyddyn Pedwar (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion) ar nofelau Y Jaguar Glas Tywyll a Green-Skinned Gravy (CAA).
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Dictionary of Welsh and ...
Alun Rhys Cownie
£12.99
 
Prynwch
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Croniclau Pentre Simon
Mihangel Morgan
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch