Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Swigod: Gelert ar Goll
Helen Emanuel Davies
ISBN: 9781848516526 (1848516525)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2013
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Helen FlookAddas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x129 mm, 196 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel ddifyr yn sôn am gi bach direidus sy'n mynd ar goll. Dilyniant i Gelert yn Galw. Mae Alun, Jac a Catrin wrth eu bodd yn gwylio'r cystadlu yn Sialens Ieuenctid y Byd yng Nghymru. Ond pwy sy'n ceisio bygwth y Sialens? Ac a oes cysylltiad rhwng diflaniad Gelert, pennaeth C4, sef Cŵn Cymru Cyfrinachol Cyf, a'r cynllwyn hwnnw?

An entertaining novel about Gelert, a mischievous dog and member of C4, a detective agency that uses the skills of special dogs. While Alun, Jac and Catrin are enjoying themselves watching the World Youth Challenge competition which is being held in Wales, someone threatens the event, and they have to solve the mystery of whether the threat is connected to Gelert's disappearance.
Dyma nofel gan awdur toreithiog ac syn ddilyniant i Gelert yn Galw. Mae Alun a Jac au cŵn yn mynd gydag ewythr i Jac ai ferch Catrin am wythnos o wyliau mewn tŷ ym Mhumlumon. Yn ystod yr un wythnos cynhelid Sialens Ieuenctid y Byd yng Nghymru, ond mae rhywun yn bygwth creu llanast a tharfu ar yr achlysur.

Tipyn o gymr oedd Wncl Jim, yn llawn twrw mawr a hwyl, yn lletchwith ac yn ffwndrus, ac yn byw a bod ar y ffn. Ond, roedd Alun yn ymdeimlo ar ddechraur gwyliau bod rhyw ddirgelwch ynglŷn ag o.

Nofel dditectif yn llawn antur a chyffro yw hon. Maer stori'n datblygu o amgylch gwyliaur plant a phob yn ail bennod datgelir y dirgelwch yn gelfydd iawn trwy lygaid Twm, ci Alun, wrth iddo gysylltu Gelert, pennaeth yr asiantaeth gudd C4, sef Cŵn Cymru Cyfrinachol Cyf.

Maer nofel yn un o lyfrau Cyfres Swigod, cyfres ar gyfer plant 79 oed. Or 32 cyfrol sydd eisoes wediu cyhoeddi, hon ywr hwyaf o ddigon, yn 196 o dudalennau. Tipyn o her ddarllen ir rhelyw o blant or oedran yma, a hwyrach y gellid bod wedi cwtogi rhyw gymaint yma ac acw. Yn yr oes sydd ohoni maer disgrifiad o Johnson Dwight, aelod o dm yr Unol Daleithiau, fel dyn du yn chwithig. Onid mwy gwleidyddol gywir fyddai ei ddisgrifio fel person tywyll ei groen?

Ond heb ddatgelu gormod ar y plot mae digon o elfennau cyffrous yn y stori i gadwr darllenwyr ar bigaur drain.

Menna Lloyd Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Alun, Jac a Catrin wrth eu bodd yn gwylior cystadlu yn Sialens Ieuenctid y Byd yng Nghymru. Ond pwy syn ceisio bygwth y Sialens? Ac a oes cysylltiad rhwng diflaniad Gelert, pennaeth C4, sef Cŵn Cymru Cyfrinachol Cyf, ar cynllwyn hwnnw? Rhaid galw am help Twm, Ffranco a gweddill asiantau C4, i ddatrys y dirgelwch. Ond a fyddan nhwn gallu dod o hyd i Gelert cyn iddi fod yn rhy hwyr..? Dilyniant i Gelert yn Galw.

Dyma nofel dditectif afaelgar a fydd yn sicr yn apelio at fechgyn a merched, ac yn cydio yn nychymyg y darllenydd.
Ceir cyfuniad clyfar o hiwmor, chwaraeon a drwgweithredwyr.
Bob yn ail bennod ceir y stori trwy lygaid Twm y ci wrth iddo gysylltu i bennaeth, Gelert, yn yr asiantaeth. O ganlyniad, maer storin llifon rhwydd ac yn cadw diddordeb y darllenydd ifanc wrth symud o safbwynt Twm i safbwynt Alun.
Ceir cyfres o luniau du a gwyn ym mhob pennod gan yr arlunydd amryddawn, Helen Flook.
Mae Helen Emanuel Davies yn feistres ar adrodd stori ac am adnabod ei chynulleidfa.
Roedd Gelert yn Galw ar restr fer Gwobr Tir na nOg, 2013.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Eliffant yn yr Ardd
Michael Morpurgo
£5.99
 
Prynwch
Cyfres yr Onnen: Y Bancsi Bach
Tudur Dylan Jones
£5.95
 
Prynwch
Cyfres yr Onnen: Diffodd ...
Haf Llewelyn
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch