Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Lolipop: Lleidr Llaeth, Y
Gwenno Hughes
ISBN: 9781848516625 (1848516622)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Helen FlookAddas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x129 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori hwyliog i ddarllenwyr 6-8 oed gyda lluniau lliwgar drwy'r testun. Nefoedd yr adar! Beth sy'n digwydd yn Stryd Rhyd-y-Byd? Mae poteli llaeth pawb wedi diflannu oddi ar stepen drws bob tŷ. Felly mae Deio a Dwynwen yn penderfynu troi'n dditectifs er mwyn trio datrys y dirgelwch. Tybed a fyddan nhw'n llwyddo?

A lively, fully illustrated story for 6-8 year olds. Dear me! What is happening in Rhyd-y-Byd Street? Everybody's milk bottles have disappeared from each door step. Deio and Dwynwen therefore decide tio become detectives in order to solve the mystery. Will they succeed?
Pa ochr godoch chi och gwely bore ma? Pwy sydd ddim wedi codi fel cacwn ben bore? Ond mae rhywbeth mawr oi le pan fo stryd gyfan yn anhapus! Mae Pobl Stryd Rhyd-y-Byd yn flin. Does yna ddim hanes ou poteli llaeth yn unman! Dyma antur arall yng nghyfres Lolipop sydd yn siŵr och diddanu ir eithaf.

O feddwl fod y ddau yman ddireidus, mae Deio a Dwynwen yn gwneud ditectifs da ac wrth ir dirgelwch ddechrau rhyw helbul mawr ar hyd a lled Stryd Rhyd-y-Byd, maer ddau ddrygionus hyn yn dod ar draws creadur cynhyrfus sydd wedi colli ei ffordd creadur arian, creadur or gofod! Ga ich cyflwyno i Sbarci ...

Braf yw gweld stori dafod-yn-y-boch, mor fyrlymus hon yn y Gymraeg. Mae hon am lenwi dychymyg darllenwyr bach ac am ddenu diddordeb rhai bach sydd ddim hyd yn oed yn ddarllenwyr eto! Ac i'r rhai hŷn, does dim yn well na chael eich atgoffa o botel lefrith draddodiadol ar garreg y drws, rhywbeth sy' prysur ddiflannu. Ac felly, dyma lyfr i Dad a Mam hefyd!

Maen nodweddiadol ir gyfres hon gyflwyno cymeriadau hollol honco i ni, a dydir creadur arian yn ei gt laes ddu yn y stori hon ddim yn ein siomi o gwbl. Maen hollol hurt ac yn llawn hafoc, ond yn hynod, hynod hoffus! Ond ai hwn ydir lleidr llaeth? Beth yw ei gynlluniau go iawn? Ydir gofodgar am godi ir awyr unwaith eto?

Mae angen tanwydd! Llefrith neu laeth? Llaeth neu lefrith? Os ydich traed ar y ddaear neu os ydach chin dod or Llwybr Llaethog does dim byd fel llymaid o hwn!

Gobeithio na fydd y lleidr llaeth yn lladrata o'ch stryd chi!

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Na, Nel!: Aaaa!
Meleri Wyn James
£4.99
 
Prynwch
Cyfres Chwedlau o Gymru: ...
Gwenno Hughes
£4.95
 
Prynwch
O Bedwar Ban Byd 1
Sioned V. Hughes
£8.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch