Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pan Fyddaf i'n Fachgen Mawr/When I Grow Up
Simon Bradbury
ISBN: 9781848516779 (1848516770)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Simon BradburyAddas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, 195x209 mm, 32 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £3.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori ddwyieithog hyfryd am ddyheadau bachgen bach. 'Dwi eisiau gyrru car rasio. Dwi eisiau chwarae rygbi dros Gymru. Dwi eisiau bod yn nyrs.' Ond mae'n gas ganddo rywbeth am bob un ohonyn nhw. Ail-adroddir y patrymau brawddegau yn y stori syml hon sy'n llawn lluniau byrlymus.

An enchanting bilingual story about the aspirations of a little boy. He would like to drive a racing car, play rugby for Wales and be a nurse, yet there is something about each of these occupations that he dislikes. The sentence patterns are repeated in this simple story full of lively and colourful illustrations.
English review follows.

Mae llyfr Simon Bradbury Pan Fyddaf i’n Fachgen Mawr yn rhoi syniadau i blant am yr hyn yr hoffent ei wneud wedi iddynt dyfu’n oedolion. Fel yn y llyfr Pan Fyddaf i’n Ferch Fawr nid yw’r esiamplau i gyd yn y llyfr hwn yn dilyn llwybrau ystrydebol – sonia'r bachgen yr hoffai fod yn nyrs. Daw Bradbury ag elfen o hiwmor i’w resymeg glir ymhob esiampl.

Does dim stori yma fel y cyfryw a braidd yn siomedig yw’r diweddglo. Yn y ddau lyfr dywed y cymeriadau, “Ond yn fwy na dim, dwi eisiau aros gartref gyda Mam a Dad pan fyddaf i’n ferch / bachgen mawr”. Oni fyddai wedi bod yn fwy effeithiol petai'r cymeriadau'n dweud eu bod am fod yn hapus ac yn fodlon eu byd?

Mae’r llyfrau hyn wedi eu hysgrifennu’n dda ac maent yn llawn lluniau lliwgar. Maen nhw hefyd yn addas iawn i deuluoedd dwyieithog.

Elin Mabbutt

**********************

Simon Bradbury’s pair of bilingual books, When I Grow Up, provide children with ideas of various professions they would like to follow when they are older. Not all examples given in the books are gender stereotypical, as the little boy considers becoming a nurse and the little girl a scientist. Bradbury brings an element of humour to the book with an explanation for following, and then not following, each career path.

There is no actual story, as such and the ending of each book is slightly disappointing, with each child stating that when they grow up they “still want to live with Mum and Dad” as opposed to stating that they want to be happy.

These are well-written books with colourful artwork and would be ideal for a bi-lingual family.

Elin Mabbutt

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Cyfres Rwdlan:5. Llipryn Llwyd
Angharad Tomos
£2.95
 
Prynwch
Wales Coast Path: Tenby ...
Chris Moss
£12.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch