Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Teyrn, Y
Gareth W. Williams
ISBN: 9781848517202 (1848517203)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x123 mm, 204 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel dditectif yn dilyn ymholiadau Inspector Arthur Goss i farwolaeth ymwelydd mewn tân ar faes carafannau yng ngorllewin Cymru, er gwaethaf dymuniad perchennog y maes carafannau i gau'r achos.

A detective novel following the enquiries of Inspector Arthur Goss into the death of a visitor in a fire at a caravan park in west Wales, in spite of the caravan park owner's desire to close the case.
Wrth ddechrau darllen mi o'n i'n amau mai nofel dditectif eithaf ystrydebol fyddai hon. Mae Arthur Goss newydd wahanu oddi wrth ei wraig, mae o'n yfed gormod ac yn paratoi i ymddeol; yn ei achos olaf un mae'n cydweithio ‚ heddwas ifanc, brwdfrydig, sy'n gwybod llawer mwy am dechnoleg nag e; ac o fewn 'chydig dudalennau mae Goss yn llwyddo i dramgwyddo'i bennaeth trwy wrthod rhoi'r gorau i'r ymchwiliad pan fo'r cliwiau'n awgrymu bod a wnelo dyn busnes lleol ‚'r peth.

Ond mae'r Teyrn yn codi uwchben yr ystrydebau hyn yn fuan iawn. Ceir sawl tro annisgwyl wrth i Goss ymchwilio i farwolaeth dyn ym mharc carafannau'r Berig. Mae'r stori'n un llawer mwy cymhleth na'r disgwyl, gyda'r IRA, yr INLA a'r Special Branch i gyd ‚ rhan yn y cynllwyn. A thrwyddi draw mae Gareth W. Williams yn llwyddo i blethu dogn go lew o hiwmor drwy ddifrifoldeb y cyfan. Mae Price a'i yrru yn ddigon i wneud i unrhyw un deimlo'n sigledig a dwi wedi dwlu ar Charlie, y bachgen ifanc yn y maes carafannau sy'n gwybod mwy am fywyd go iawn nag aml i oedolyn.

Ac yn y cefndir trwy gydol y digwyddiadau mae Gruffudd ap Br‚n a'i deulu. Nhw sydd berchen ar nifer helaeth o fusnesau a thai pentref Berig erbyn hyn, ac yn cydblethu ‚'r brif stori mae hanes y teulu yn mynd ati i greu cymdeithas Gymreig gref yn y pentref. Ac er mor apelgar fyddai'r syniad i nifer o ddarllenwyr, daw hi'n amlwg nad y baradwys ddisgwyliedig yw'r pentref. Nofel dditectif sydd hefyd yn codi cwestiynau anghyfforddus am sut i amddiffyn y Gymraeg? Maeín gwneud darllen ddiddorol iawn!

Mi ges i fy siomi ar yr ochr orau gan y nofel hon. Os nad ydych chi wedi dewis eich llyfrau ar gyfer eich gwyliau eleni, prynwch gopi o'r Teyrn. Ceir yma ddarllen hawdd, stori ddifyr, ac ambell gwestiwn anghysurus i brocio'r meddwl hefyd.

Cerian Arianrhod

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Celtic Arts and Crafts ...
 
£12.76
 
Prynwch
Wales and the French ...
John Barrell
£19.99
 
Prynwch
Gardag
Bryan Martin Davies
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch