Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Brenhinbren, Y - Bywyd a Gwaith Thomas Parry 1904-1985
Derec Llwyd Morgan
ISBN: 9781848517219 (1848517211)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Caled, 240x165 mm, 416 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £25.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Astudiaeth o fywyd a gwaith yr ysgolhaig dylanwadol Thomas Parry. Gwelai anghenion ac fe atebai'r galw. Cofir amdano fel hanesydd llên a beirniad, fel bardd a gweinyddwr ond fel y dengys Derec Llwyd Morgan yr oedd hefyd, ar hyd ei yrfa, yn ŵr y troai unigolion a sefydliadau'r genedl ato am gyngor.

A comprehensive biography of Welsh scholar Thomas Parry.
Wedi lansior gyfrol hynod hon yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ganol Gorffennaf, geiriaur awdur, Derec Llwyd Morgan, oedd, Petaech yn tynnu Tom Parry allan o hanes Cymru yn yr ugeinfed ganrif fe fyddai yna dwll mawr a gwir ywr gair. Bu Tom Parry yn ddarlithydd ac yn Athror Gymraeg ym Mangor, yn Llyfrgellydd Cenedlaethol ac ynan Brifathro Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth ar ben hynny roedd yn aelod ar bob math o bwyllgorau. Bun gadeirydd Llys yr Eisteddfod Genedlaethol, bu ar fwrdd Cwmni Theatr Cymru, Teledu Cymru, bun gadeirydd ar bwyllgor Beibl Cymraeg Newydd 1988 ac ar ben hyn cyhoeddodd yn helaeth. Roedd yn fardd, er nad ywr agwedd hon o'i fywyd mor hysbys hynny, ac mae ei gyfrolau ar Dafydd ap Gwilym, baledir ddeunawfed ganrif, hanes llenyddiaeth Gymraeg hyd at 1900 ar Oxford Book of Welsh Verse yn cael eu cyfrif yn drysorau. Fel y dywedodd Llwyd Morgan amdano yn y lansiad, roedd yn ben beirniad, yn ben ysgolhaig ac yn bennaeth ond roedd hefyd yn dynnwr coes heb ei ail, yn meddu ar hiwmor sych ac eto yn greadur digon sensitif.

Pa well person i fwrw golwg dros ei fywyd nar athrylith Derec Llwyd Morgan. Fel darlithydd, yn Athror Gymraeg a Phrifathro coleg ei hun, gwyddai beth oedd yr her a wynebai Tom Parry. Yn ffodus, mae nifer o lythyrau Tom Parry ar gof a chadw, gan gynnwys llythyrau caru niferus iw wraig, Enid, ac felly mae modd bwrw golwg gymharol lawn ar y brenhinbren. Duw an gwaredo pan fydd angen ymchwilio i fywyd a gwaith ysgolheigion y ganrif dechnolegol hon gan na fydd na lythyr na dyddiadur yn gofnod o'u llafur.

Rhoddir sylw haeddiannol yn y gyfrol ir byd academaidd ond peidied neb meddwl mai ir academydd yn unig y maer gyfrol hon. Hynod ddifyr yw darllen am deimladau Tomos Parry ac Enid wrth iddo fethu cipio Cadair y Genedlaethol, a digon chwerw hefyd iddo oedd y profiad o beidio chael ei ddewis i fod yn Brifathro Coleg Bangor. Nid ffeithiau yn unig a geir yn y gyfrol hon ond teimladau personol hefyd. Cawn ddarllen sut y bu i'r adolygiadau beirniadol ar The Oxford Book of Welsh Verse daflur golygydd oddi ar ei echel. Yn wir, cafwyd beirniadaeth hallt o sawl tu yn enwedig felly gan Rachel Bromwich a Gwenallt. Nid oedd Tomos Parry yn derbyn y feirniadaeth ac felly bu gohebu cyson rhyngddo a'r beirniaid. Er bod Gwenallt hefyd ar staff Coleg Aberystwyth ac yn aml yn treulio'i egwyl goffi gyda Tomos Parry yn yr Ystafell Gyffredin, roedd y ddau yn gohebu trwy lythyr!

Dyma gyfrol hynod gynhwysfawr a difyr. Rhy i ni olwg ddadlennol a difyr ar wleidyddiaeth y sefydliadau y bu Parry'n ymwneud hwy dros nifer o flynyddoedd. Yn y lansiad, dywedodd yr Athro Geraint Gruffydd fod Derec Llwyd Morgan wedi gwneud cymwynas hynod o fawr chenedl y Cymry. Yn wir, rhaid ategu hynny, ac y mae'r Brenhinbren heb os yn ymgeisydd cryf iawn am wobr Llyfr y Flwyddyn 2014.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Dyn angenrheidiol oedd Thomas Parry.

Gwelai anghenion ac fe atebair galw. Cofir amdano fel hanesydd lln a beirniad, fel bardd a gweinyddwr ond fel y dengys Derec Llwyd Morgan yr oedd hefyd, ar hyd ei yrfa, yn ŵr y troai unigolion a sefydliadaur genedl ato am gyngor.

Ar wahn iw ysgolheictod a amlygwyd mewn cyfrolau megis Hanes Llenyddiaeth Gymraeg hyd 1900, Gwaith Dafydd ap Gwilym ai Oxford Book of Welsh Verse yr oedd rhywbeth am y dyn: ef oedd y Brenhinbren.

Gan ir awdur gerdded nifer or un llwybrau Thomas Parry y mae ei fewnwelediad i fywyd ei wrthrych yn neilltuol. Yn ei sensitifrwydd
ir personol, yn ei grebwyll r academig, yn ei ddealltwriaeth ai empathi or weinyddiaeth ai adnabyddiaeth or dramatis personae y mae bywgraffiad Dr Morgan yn loyw afaelgar ac yn deyrnged gofiadwy ir dyn diflino hwn.

Er maint y gyfrol nid ywn feichus. Nid ywr ymchwil trwyadl yn gefynnu dim ar y stori ddynol syn llifon rhwydd. Dyma lyfr prin:
gwaith awdurdodol sydd eton agos-atoch.

Wrth chwilio bywyd unigolyn llwyddodd Derec Llwyd Morgan i oleuo agweddau ar werth hanner canrif a mwy o ddigwyddiadau canolog cenedl
syn dysteb i Thomas Parry ac ir awdur.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Around Pontardawe
Jeff Childs
£13.99
 
Prynwch
Sgyrsiau Noson Dda: Dawn ...
Dic Jones
£4.00
 
Prynwch
Sgyrsiau Noson Dda: Dyfed ...
Dyfed Evans
£4.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch