Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gwalch y Nen
Gill Lewis
ISBN: 9781849671163 (1849671168)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2012
Cyhoeddwr: Rily, Hengoed
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 196x129 mm, 240 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae rhywbeth yn byw yn nyfnderoedd y goedwig ... rhywbeth na welwyd ar fferm Callum ers dros gan mlynedd. Mae Callum ac Iona yn addo cadw eu darganfyddiad hynod yn gyfrinach, ond a lwyddan nhw i gadw'r gwrthrych rhag perygl? Mae eu cytundeb yn newid eu bywydau am byth. Addasiad Cymraeg o Sky Hawk.

Something lives deep within the forest ... something that has not been seen on Callum's farm for over a hundred years. Callum and Iona make a promise to keep their amazing discovery a secret, but can they keep it safe from harm? The pact they make changes lives forever. A Welsh adaptation of Sky Hawk.
Dymar math o lyfr y buaswn i wedi mwynhau ei ddarllen pan oeddwn yn blentyn, ond ceir ynddo elfennau a all apelio at ddarllenwyr o bob oed. Mae yna antur, cyfeillgarwch, trasiedi a phenderfyniadau anodd, ond a fydd yna ddiweddglo hapus?

Maer storin dechrau gyda hanes Callum ac Iona yn darganfod pr o weilch y pysgod yn nythu ar fferm teulu Callum. Mae cyfeillgarwch y ddau yn dyfnhau wrth iddynt wylio a gwarchod yr adar ond mae hynny hefyd yn creu tensiynau. Mae Callum yn teimlo bod rhaid iddo ddewis rhwng ei ffrindiau ac mae hyn yn arwain at wrthdaro.

Ond mae na fwy o haenau ir stori nag syn amlwg or penodau cychwynnol. Mae yna ddigwyddiad ysgytwol cyn cyrraedd hanner ffordd drwy'r nofel, ac mae'n rhaid i Callum geisio cadw ei addewid i ofalu am un o'r gweilch, er gwaethaf hyn. Daw tro annisgwyl arall wrth i'r gwaith hwn ei roi mewn cysylltiad Jeneba, merch ifanc syn byw ym mhentref Kulanjango yn yr Affrig. Mae hi yn yr ysbyty yn dilyn damwain gas ac mae angen cymorth arni er mwyn medru cerdded eto.

Mae presenoldeb byd natur yn allweddol yn y nofel, gyda disgrifiadau byw a hudolus iawn drwyddi. Rhannwn fyd y gweilch wrth iddyn nhw nythu, dysgwn am fywyd y fferm, dringwn i dŷ coeden Iona a Callum a theithiwn gydar gwalch or Alban ir Affrig ac yn l:

Curodd hithau ei hadenydd a chodi ir aer llonydd a chynnes uwchben y mangrofau ar afon werdd. Roedd y llanwn symud yn araf o gwmpas y twmpathau mwdlyd lle roedd crocodilod yn hepian yn y gwres. Roedd pryfed yn suo yn yr awyr a chwch pysgotwr yn arnofio gan bwyll.

Mae yna rywbeth dyrchafol am y nofel hon. Er gwaethar ffaith fod gan amryw or cymeriadau eu trafferthion maer syniad o garedigrwydd, dyletswydd a chymdeithas yn gryf. Maer rhain iw gweld yn hanes penblwydd Iona, yn ymateb pobl tuag at Jeneba ac yn sylwadau'r nyrs Mama Binta. Maer awdur yn llwyddo i gyflwyno elfennau amrywiol y nofel gan gadwr dweud yn syml ac mae hynnyn dipyn o gamp. Mae ynddi hefyd lwyaid fawr o hiwmor.

Cerian Arianrhod

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Dylair nofel afaegar a phwerus hon fod ar silff lyfrau pawb ac ym mhob llyfrgell. Mae hin nofel i bawb yr ifanc, yr hen a phawb yn y canol. Caiff popeth ei drafod yma, y natur ddynol, byd natur ei hun a sut i ymwneud chreaduriaid gwyllt syn wynebu brwydr i oroesi syn anodd i ni ei dirnad. Adroddir y stori yn hardd ac yn ysgytwol gan Gill Lewis. Gwelir hanes Gwalch y Nen yn fyw a chynnil drwy lygaid a theimladau plant a thrwy dirlun gwyllt yr Alban. Ingol. Bythgofiadwy. Virginia McKenna, Founder of Born Free.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ci ar Goll
Ingrid Lee
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch