Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Arch Anifeiliaid Bach: Y Gath Fach Fusneslyd
Lucy Daniels
ISBN: 9781849671187 (1849671184)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2012
Cyhoeddwr: Rily, Hengoed
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Bethan Mair.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 190x122 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Wyt ti'n caru anifeiliaid? Mae Mali Huws hefyd. Ymuna â hi ar anturiaethau o bob math yn Arch Anifeiliaid. Cath fach frech gyda llygaid gwyrdd llachar a chôt streipiog fel teigr yw Emrallt. Mae Mali'n meddwl ei bod hi'n hynod o ciwt - ond yn hynod o swnllyd! Pan mae Emrallt yn mynd y tu allan am y tro cyntaf, mae hi'n canfod trwbwl yn fuan iawn ...

Do you love animals? So does Mali Huws. Join her for all sorts of adventures at Animal Ark. Emrallt is a tabby kitten, with bright green eyes and tiger stripes. Mali thinks he's very cute - but also very nosy! When Emrallt goes outside for the very first time, he soon runs into trouble. Suitable for readers aged 7-11 years, key stage 2.
Mae croeso mawr i addasiad Cymraeg oír gyfres boblogiadd hon o straeon am anifeiliaid bach direidus ac annwyl.

Mae Mali Huws wrth ei bodd yn helpu ei rhieni wrth eu gwaith fel milfeddygon. Daw cath fach oír enw Emrallt atynt er mwyn cael gosod sglodyn micro arbennig yn ei gwddf, fel bod ei pherchnogion bob amser yn gwybod ble mae hi. Mae Emrallt wrth ei bodd yn chwarae yn yr ardd, ond pan ddaw aderyn mawr i godi ofn arni, dyma ddechrau antur fawr iír gath fach. Trwy lwc daw pob dim yn iawn yn y diwedd: Emrallt yn ddiolgel a Mali wrth ei bodd.

Nofel fer iawn yw hon, wediíi rhannuín benodau, gyda darlun syml ar bob tudalen i annog darllenwyr ifanc i ddal ati.

Heather Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Wyt tiín caru anifeiliaid? Mae Mandy Hope hefyd Ymuna ‚ hi ar anturiaethau o bob math yn Arch Anifeiliaid.
Cath fach frech gyda llygaid gwyrdd llachar a chŰt streipiog fel teigr yw Meillionen. Mae Maliín meddwl ei bod hiín hynod o ciwt - ond yn hynod o swnllyd! Pan mae Meillionen yn mynd y tu allan am y tro cyntaf, mae hiín canfod trwbwl yn fuan iawn...
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 36 Hanas ...
Bethan Gwanas
£8.95
 
Prynwch
Dylanwadau
Dylan Jones
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch