Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dyddiadur Dripsyn: Y Brawd Mawr
Jeff Kinney
ISBN: 9781849671293 (184967129X)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2012
Cyhoeddwr: Rily, Hengoed
Darluniwyd gan Jeff KinneyAddaswyd/Cyfieithwyd gan Owain Siôn.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 196x127 mm, 224 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yr ail gyfrol mewn cyfres hynod boblogaidd am y bachgen lliprynnaidd Greg Heffley. Dymuniad Greg ar ddechrau blwyddyn newydd yw anghofio am brofiadau cywilyddus a chyfrinachol yr haf. Ond gw^yr ei frawd mawr, Rodrick, y cyfan amdanynt, a'i fwriad yntau yw sicrhau na chaiff yr un ohonynt fynd yn angof!

Second book in this incredibly popular series - Roderick Rules. It's a brand-new year and a brand-new journal and Greg is keen to put the humiliating (and secret!) events of last summer firmly behind him. But someone knows everything - someone whose job it is to most definitely not keep anything embarrassing of Greg's private - his big brother, Rodrick.
Mae lle tu hwnt o amlwg ir Wimpy Kid ai ddyddlyfrau mewn siopau llyfrau dirifedi.

Yn yr Unol Daleithiau y cyhoeddwyd y nofelau bachog hyn ar ffurf dyddiadur yn gyntaf ond maent bellach ar gael mewn 40 o ieithoedd.

Ac maer Gymraeg yn un or ieithoedd hynny. Cyhoeddwyd cyfieithiad Owain Sin, Dyddiadur Dripsyn, fis Tachwedd 2011 ac weler ail yn y gyfres Y Brawd Mawr o fewn llai na blwyddyn, fis Medi, 2012. Nid oes cwestiwn am boblogrwydd a llwyddiant y llyfrau yn y Saesneg gydar awdur Jeff Kinney yn cael ei eni ymhlith y cant o bobl mwyaf dylanwadol y byd gan gylchgrawn Time yn 2009.

Heb amheuaeth, os gallwch chi rwydo dychymyg plant ir un graddau ag ef yr ydych yn berson o ddylanwad ac yn awdur breintiedig iawn. Cychwyn y daith tuag at y fath boblogrwydd oedd egin syniad ym 1998 a hynnyn arwain at gyhoeddir dyddiadur cyntaf ar y we yn 2004 ar gyfer plant wyth i un ar ddeg oed. Yr ymateb ir dyddiadur gwe hwnnw, a ddiweddarwyd yn ddyddiol, sbardunodd gyhoeddi fersiwn rhwng dau glawr gyda lluniau cartŵn yn 2007.

Bur fenter yn llwyddiant ysgubol wrth i ddarllenwyr wyth, naw, oed ac yn hŷn uniaethu bywyd a phrofiadaur llinyn trons, Greg Heffley, yn ceisio dygymod ag ysgol, cartref a gormes ei frawd mawr Rodric, a dygymod, fel mae plant yn gorfod, r creadigaethu od hynny rhieni! A heb amheuaeth, yr oedd apl arbennig ir lluniau cartŵn syml ac effeithiol rhwng y testun. Trodd y cyfan yn ffrwydrad o lwyddiant gyda saith llyfr ar gael yn Saesneg erbyn hyn a nifer o ddefnyddiau atodol fel ffilmiau.

Mae trosiad Owain Sin yn ddi-fai; yn driw i ysbryd y gwreiddiol ond yn gwbl gartrefol yn y Gymraeg ar yr un pryd, ac mae apl neilltuol ir ffurf ddyddiadurol sydd mor hwylus iw darllen ac yn ddi-dreth. Ffurf gyfforddus heb ei hail i ddenu plant.

Dydw i ddim yn sicr os ydw in gwbl hapus efo'r gair 'dripsyn' am 'Wimp', ond rwy'n dweud hynny heb fedru cynnig dim byd gwell fy hun. Rai blynyddoedd yn l bachodd Bethan Gwanas un trosiad posibl arall, 'llinyn trons', ar gyfer un oi nofelau hi.

Cyn tewi, cwestiwn syn siŵr o gael ei godi am y gyfrol hon a chyfresi tebyg yw gwir werth ei throsi ar gyfer darllenwyr Cymraeg sydd, yn ddiwahn, r gallu iw darllen ai mwynhau yn yr iaith wreiddiol beth bynnag.

Mae hwn yn bwnc syn haeddu trafodaeth lawnach, ond yn y cyfamser rwyn siŵr y bydd y darllenwyr hynny syn darganfod y gyfres yn y Gymraeg gyntaf yn closio at y Dripsyn a chydymddwyn i brofiadau.

Glyn Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Second book in this incredibly popular series - Roderick Rules. It's a brand-new year and a brand-new journal and Greg is keen to put the humiliating (and secret!) events of last summer firmly behind him. But someone knows everything - someone whose job it is to most definitely not keep anything embarrassing of Greg's private - his big brother, Rodrick. How can Greg make it through this new school year with his cool(ish) reputation intact?
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Myrddin, Y Bachgen Arbennig
Tony Bradman
£5.99
 
Prynwch
Helpwch eich Plentyn/Help ...
Elin Meek
£4.99
 
Prynwch
Stori Cyn Cysgu: Stori ...
 
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch