Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dolffin Gwyn
Gill Lewis
ISBN: 9781849671514 (1849671516)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2013
Cyhoeddwr: Rily, Hengoed
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 214x134 mm, 288 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Tra bod Kara yn chwilio am noddfa wrth rodio'r tonnau yn llong ei thad oherwydd iddi gael ei bwlio yn yr ysgol am ei bod yn dioddef o ddyslecsia, ac am ei bod yn poeni'n ddirfawr am ddiflaniad anesboniadwy ei mam, mae Felix yn ddig wrth ei rieni am symud i fyw ar yr arfordir gan ei fod yn colli cwmni ei ffrindiau yn Llundain.

Bullied at school for her dyslexia and troubled by her mother's unexplained disappearance, Kara seeks sanctuary sailing the ocean's waves in her father's boat. Meanwhile, Felix resents his well-meaning parents for dragging him to live by the coast and misses his old friends back in London.
Mae Dolffin Gwyn yn nofel fywiog, synhwyrus, amlochrog yn adrodd stori merch or enw Cara a'i ffrind newydd Felix. Maen stori am gadwraeth ac am ddarganfod prydferthwch y mr ar bywyd gwyllt sydd yn byw ynddo. Ond maen stori hefyd am golled a galar, a dygymod ag ansicrwydd ac ofn. Yn ychwanegol, maen stori am fod yn wahanol, am fod yn egwyddorol ac yn deg. Ond er bod y themu hyn yn awgrymu nofel drom, maer cymeriadu ar stori mor gryf fel bod y darllenydd yn cael ei garion ddidrafferth o un dudalen i'r nesaf, gan ymgolli yn hanes y cymeriadau.

Cara yw prif gymeriad y nofel merch ysgol sy'n ceisio dygymod diflaniad ei mam flwyddyn ynghynt. Maer stori'n digwydd mewn tref bysgota fechan lle maer rff cwrel dŵr oer dan fygythiad gan bysgotwr diegwyddor. Roedd mam Cara yn arwain prosiect gwarchodaeth yn yr ardal ac mae Cara wedi etifeddu bwriadau da ei mam. Mae Felix yn fachgen o Lundain sydd o'r un oed Cara. Er bod ganddo rai anableddau, maen darganfod ei fod yn hwyliwr o reddf a thrwy Cara daw i werthfawrogi bywyd y mr. Daw cyfle i dynnu sylw at y frwydr i ddiogelur rff pan gaiff dolffin gwyn ei olchi ar y traeth, a rhwyd blastig wedi ei chlymu amdano. Mae Cara a Felix yn llwyddo i arwain ymgyrch i achub y dolffin a diogelur rff. Maen stori amlochrog a daw uchafbwynt dramatig iawn iddi wrth i Cara a Felix achub Jake, mab y pysgotwr diegwyddor, o ganol storm fawr. Maer bennod sydd yn disgrifio Felix yn hwylioi gwch drwyr storm ir harbwr diogel yn enghraifft o ysgrifennu gwirioneddol afaelgar a synhwyrus. Bydd pob darllenydd yn sicr yn uniaethu drama fawr y bennod honno.

Dyma gyfrol gwerth ei darllen o ran stori a chymeriadu, ond maen ddeunydd darllen grymus hefyd oherwydd y gwerthoedd y maen eu cynrychioli. Daw cadwraeth y mr yn destun deniadol ac angenrheidiol trwy gyfrwng y nofel, gan bwysleisio yr un pryd werth cynhenid pob person a phob creadur, ac mae lle a gwerth yr ysbrydol fel rhan o fywyd bob dydd yn is-lais ychwanegol drwy'r cyfan. Gallai Cara, dan law ysgrifennu gwanach, fod yn gymeriad hynod ddiflas a hunandybus, ond yn y nofel hon y maen ferch annwyl, er yn styfnig, ac yn un sy'n ennyn cydymdeimlad yr un pryd.

Hon yw'r ail nofel gan Gill Lewis sydd wedi'i haddasu ir Gymraeg ac mae Elin Meek wedi llwyddo i ddefnyddio cyfoeth o enwau creaduriaid y mr yn rhwydd a didrafferth. Ond ac 'ond' bychan yw hwnnw, mae ynddi nifer o gamgymeriadau argraffu y gellid bod wedi eu hosgoi.

John Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Brithyll
Dewi Prysor
£7.95
 
Prynwch
Helpwch eich Plentyn/Help ...
Elin Meek
£4.99
 
Prynwch
Ceffyl Rhyfel
Michael Morpurgo
£6.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch