Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Diwygiad Crefyddol 1904-05
Eifion Evans
ISBN: 9781850491934 (1850491933)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Bryntirion Press, Pen-y-bont ar Ogwr
Fformat: Clawr Meddal, 180x125 mm, 56 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Arweiniad i hanes cyffro diwygiad crefyddol ac ysbrydol grymus 1904-05 yng Nghymru, yn cynnwys sylwadau ar rai digwyddiadau a phersonoliaethau nodedig, gan arbenigwr yn y maes.

An introduction to the exciting and powerful religious and spiritual reformation of 1904-05 in Wales, comprising comments on some notable events and personalities, written by an expert in the field.
Bydd cryn ddathlu adeg canmlwyddiant Diwygiad 1904-05. Tamaid i aros pryd yw’r llyfryn hwn, felly. Mae Eifion Evans yn awdur toreithiog ym maes diwygiadau crefyddol; mae’n ysgrifennu o safbwynt Cristionogol efengylaidd – felly ni cheir yma ddadansoddiad “diduedd” na chymdeithasegol o’r Diwygiad. Ar y llaw arall, nid molawd i’r diwygiad ydyw chwaith.

Yn wir, ar adegau ceir yr argraff bod yr awdur ychydig yn anesmwyth ynghylch diwygiadau. Maent, meddai, yn milwrio yn erbyn trefn – yn enwedig yn yr addoli (tt 36-37). Fel un sy'n dod o’r traddodiad Methodistaidd Calfinaidd, mae’n amlwg i Eifion gael ychydig o drafferth i arddel y posibilrwydd y gall rhoi trefn heibio fod yn fendithiol ar adegau – er ei fod yn dyfynnu Richard Baxter: “It is better that men should be disorderly saved than orderly damned” (t. 38).

Amheus ydyw’r awdur hefyd am Bentecostaliaeth, er mai ffrwyth tröedigaethau 1904-05 oedd enwad Elim a’r Eglwys Apostolaidd (tt 38-40). Yn y bôn, cred Eifion yw mai Cristionogaeth Feiblaidd Galfinaidd sydd ei hangen (tt 39-40). Ond rhaid iddo gyfaddef na ellir gwthio Evan Roberts na llawer o’r Diwygiad hwn i’r blwch arbennig yna – mae Duw yn fwy nag unrhyw duedd diwinyddol!

Mae amwysedd yn ei farn hefyd am le merched yn y Diwygiad – un o’i nodweddion o’i gymharu â diwygiadau eraill (t. 33). Yr unig enghraifft a rydd yw merched yn ymddwyn mewn ffyrdd rhyfedd (t. 38) – eto mae’n cyfaddef “bod Duw yn defnyddio gwragedd mewn cyfnodau isel, tywyll yn hanes ei Eglwys, megis Debora a Hulda” (t. 36). Byddai rhai am ddweud fod Duw yn defnyddio gwragedd drwy’r amser!

Mae’r amwysedd hwn yn gysylltiedig â diffyg ystyriaethau cymdeithasegol yn y llyfr. Roedd rôl merched yn y gymdeithas yn newid ar ddechrau’r 20fed ganrif, a dichon fod hynny’n gysylltiedig â’r newid yn eu rôl yn y Diwygiad. Diddorol bod Eifion yn cyfeirio at y diwygiad mawr olaf o’r fath ym Mhrydain, yn yr Hebrides ym 1949 (t. 47). Gellir tybio fod cymdeithas Ynysoedd Heledd yn 1949 yn ddigon tebyg i gymdeithas Cymru yn 1904 – ac unwaith eto fe welir merched yn allweddol. Tybed, felly, onid oes yna resymau cymdeithasegol pan na welwyd diwygiad o’r math hwn oddi ar hynny, ac nad mater o ddirgelion bwriadau Duw yn unig (tt 48-9) yw hyn?

Felly, tamaid i aros pryd yw hwn. Mae yna lyfrau eraill ar y gweill dros y ddwy flynedd nesaf. Gobeithio y gall rhai ohonynt fynd i’r afael â’r cwestiynau sy’n aros heb eu hateb yn y llyfryn hwn. Ond darllener ef, i gael blas ar gyfnod a oedd mor gyffrous ac mor ddylanwadol yn ein hanes.

Gethin Rhys

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Yn y Tŷ Hwn
Sian Northey
£6.99
 
Prynwch
Bron Haul - Y Tyddyn ar y ...
Catherine Owen
£7.50
 
Prynwch
Pobl y Ffordd - Hanes 100 ...
Alun Tudur
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch