Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nansi Dolwar
Ann Gruffydd Rhys
ISBN: 9781850492122 (1850492123)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2015
Cyhoeddwr: Gwasg Bryntirion Press, Pen-y-bont ar Ogwr
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 257x210 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hanes Ann Griffiths (1776-1805), y ferch o Faldwyn a oedd yn mwynhau mynd i'r ffair, a dawnsio, tan iddi glywed rhywbeth a newidiodd ei bywyd. Dyma stori ryfeddol y Cristion a'r emynydd mawr o Ddolwar Fach, a hynny mewn arddull fywiog fydd yn addas ar gyfer plant o bob oed, gyda lluniau lliw gwreiddiol ar bob tudalen.

The story of Ann Griffiths (1776-1805), the girl from Montgomeryshire who enjoyed the high-life, especially dancing, until she heard something that changed her life. This is the story of the life of the Christian and great hymn-writer from Dolwar Fach, told in a lively style, suitable for children of all ages, with original colour illustrations on every page.
Hanes bywyd Ann Griffiths, Dolwar Fach, un o gymeriadau amlycaf Cristnogaeth ymneilltuol Cymru, a geir yn Nansi Dolwar.

Ceir darlun o fywyd cynnar bywiog Nansi yn mwynhau ffeiriau a rhialtwch yr oes, ac yn gwneud hwyl am ben ei brawd ai gyfeillion a oedd wedi ymuno r Methodistiaid.

Yna, mae Nansi'n cael profiad go wahanol yn ffair Llanfyllin wrth wrando ar bregethwr o Bwllheli. Yn hytrach na dod adref or ffair i ddynwared y pregethwr a gwneud hwyl am ei ben gydai ffrindiau, mae Nansin mynd adref yn feddylgar iawn.

Mae ail hanner y llyfr yn sn am y newid hwnnw ym mywyd Nansi, a hanes digwyddiadau a chymeriadaur cyfnod, rhai fel John Elias a Thomas Charles, wedi eu gwau o gwmpas ei phrofiadau. Ni fyddai hanes bywyd Nansi yn gyfan heb ddyfynnu rhai oi hemynau. Maer geiriau yn rhan or stori, wrth i ffydd Nansi dyfu.

Cyflwynir diwedd oes fer Nansi yn gadarnhaol yng ngoleunir ffydd a ddarganfyddodd hi yn Nuw.

Maer lluniau byw ar ffeithiau cefndir ar dudalennau olaf y llyfr yn gymorth i roi darlun o fywyd yr oes yn ogystal chyflwyno hanes y wraig ryfeddol yman effeithiol.

Nia W. Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Hanes Ann Griffiths (1776-1805), y ferch o Faldwyn a oedd yn mwynhau mynd i'r ffair, a dawnsio, tan iddi glywed rhywbeth a newidiodd ei bywyd; dyma stori ryfeddol, y Cristion a'r emynydd mawr o Ddolwar Fach, a hynny mewn arddull fywiog fydd yn addas ar gyfer plant o bob oed, gyda lluniau lliw gwreiddiol ar bob tudalen.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Fflach Doniol: ...
Martin Morgan
£4.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch