Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Porth yr Aur - Cofio J. Elwyn Davies
ISBN: 9781850492412 (1850492417)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Bryntirion Press, Pen-y-bont ar Ogwr
Golygwyd gan John Emyr Fformat: Clawr Meddal, 215x315 mm, 162 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £10.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yn weinidog yr Efengyl ac Ysgrifennydd Mudiad Efengylaidd Cymru am 35 mlynedd, bu John Elwyn Davies (1925-2007) yn was ffyddlon i Iesu Grist ac yn gyfaill triw i lawer. Yn ogystal â rhagymadrodd addysgiadol ac erthyglau gwerthfawrogol, mae'r gyfrol hon yn cynnwys enghreifftiau o waith Elwyn Davies ei hun, rhai ohonynt yn ymddangos rhwng dau glawr am y tro cyntaf.

As a minister of religion and Secretary of the Evangelical Movement of Wales for 35 years, John Elwyn Davies (1925-2007) was a true servant of Christ and a faithful friend to many. In addition to an educative foreword and articles in appreciation of his life, this volume also includes examples of Elwyn Davies's own work, some of them appearing in print for the first time.
Dyma gyfrol deyrnged ir Parchedig J. Elwyn Davies, gweinidog yr efengyl ac Ysgrifennydd Mudiad Efengylaidd Cymru am bymtheng mlynedd ar hugain. Trwy gyfrwng y gyfrol ceir cipolwg ar ei fywyd ai waith drwy lygaid rhai oedd yn ei adnabod boed yn gydweithwyr, ffrindiau, perthnasau ac aelodau o deulur ffydd Gristnogol.

Ceir tair rhan ir gyfrol sef rhagymadrodd D. Eryl Davies sydd yn olrhain ei atgofion personol am Elwyn Davies ynghyd rhai egwyddorion a gwirioneddau beiblaidd oedd yn holl bwysig iddo ac a fun sylfaen iw fywyd, ei weledigaeth ai waith. Yr egwyddorion hynny ywr efengyl Gristnogol ai adnabyddiaeth oi Arglwydd, ysbrydolrwydd Cristnogol, undod Cristnogol ac eglwysig a diwygiad ysbrydol a gweddi. Yng ngoleuni'r gwirioneddau hynny daw un i adnabod y gweinidog, ei fywyd ai waith. Cawn hefyd beth dadansoddi ar gyflwr ysbrydol ein heglwysi an gwlad wrth olrhain ei fywyd yng nghyd-destyn ei gyfnod. Cawn hefyd olwg ar galon Mudiad Efengylaidd Cymru y bun allweddol yn ei sefydlu ai arwain dros flynyddoedd lawer.

Mae ail ran y gyfrol yn cynnwys teyrngedau ac atgofion cynnes, rhai wedi eu cyhoeddi eisoes yn y Cylchgrawn Efengylaidd. Ceir darluniau yn dangos y rhan bwysig roedd Elwyn Davies wedi ei chwarae yn eu bywydau. Er mai cymharol fyr yw pob cyfraniad mae pob un yn bersonol, yn adeiladol ac yn ddiddorol. Roedd Elwyn Davies wedi troi mewn nifer o gylchoedd gwahanol ac mae tystiolaeth cynifer o bobl oi genhedlaeth ei hun ac iau, yn lleygwyr a gweinidogion, yn dweud llawer amdano. Ceir crynodeb oi gyfraniad i fywyd ei deulu, unigolion arbennig, iw eglwys, ei wlad a thu hwnt drwy gyfeillgarwch a gofal, drwy gyngor a phregeth a gweddi.

Yn y drydedd ran ceir rhai o ysgrifau Elwyn Davies syn rhoi golwg uniongyrchol ar ŵr o ffydd ac argyhoeddiadau dyfnion. Daw ei fywyd ysbrydol ai bwyslais mawr ar weddi ai ddirnadaeth ai barch tuag at y Beibl ir amlwg. Gwelwn ei galon garedig a thyner ynghyd i allu ymenyddol treiddgar a rhesymegol ai ddawn naturiol i gyfathrebu gwirioneddau gair Duw.

Dyma bortread a gwerthfawrogiad cynnes o un a ddaeth i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist ac a fun gweddo a llafurio yn ddyfal i ddwyn ei gyd-Gymry i adnabod yr un Gwaredwr.

R. O. Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Gwybodaeth Bellach:
Fei ganed yn Rhostryfan ai fagu yng Nghaernarfon. Yn 1943 fei derbyniwyd yn ymgeisydd am y Weinidogaeth yng Ngholeg Bala-Bangor. Bun Llywydd Mudiad Cristnogol y Myfyrwyr, a threfnodd i gasglu parseli o fwyd a dillad iw hanfon i bobl a ddioddefodd ar l y rhyfel. Ar l graddio fei hordeiniwyd yn weinidog Eglwys Annibynnol Jerusalem, Blaenau Ffestiniog, yn 1950. Priododd Mair, merch y Parch. James Humphreys ai briod Rachel.

Yn 1955 penodwyd Elwyn yn Ysgrifennydd Teithiol yr IVF (cyfundeb undebau efengylaidd y prifysgolion) yng Nghymru a chyfuno hynny gyda swydd arloesol Ysgrifennydd Cyffredinol y Mudiad Efengylaidd.

’i feddwl craff ai galon fawr, bun gymorth i arwain llawer at borth y bywyd yng Nghrist ac yna darparu ar eu cyfer drwy gyfrwng pregethau, seiadau, eglwysi, cylchgronau, gwersylloedd a chynadleddau.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Nefyn, Morfa Nefyn and ...
Roland Bond
£8.95
 
Prynwch
Singing a Man to Death ...
Matthew Francis
£7.99
 
Prynwch
Best Walks in Northern ...
David Berry
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch