Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Arwain Ymbiliau / Leading Intercessions
Raymond Chapman, Cynthia Davies
ISBN: 9781853115271 (1853115274)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2003
Cyhoeddwr: Canterbury Press, Norwich
Fformat: Clawr Caled, 216x135 mm, 416 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £20.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Argraffiad dwyieithog o gasgliad o weddïau i'w defnyddio dros gyfnod o dair blynedd gan arweinwyr yr Eglwys yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, yn ystod gwasanaethau'r Sul, gwyliau ac achlysuron arbennig. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1997.

A bilingual edition of a collection of prayers to be used over a period of three years by leaders of the Church in Wales, England and Scotland, during Sunday services, festivals and special occasions. First published in 1997.
English review follows

‘Haleliwia’ yw gwaedd fy nghalon wrth weld y llyfr gweddïau newydd hwn. Prin iawn yw’r deunydd o’r math yma yn Gymraeg, a phan mae dyn yn newynu mae briwsionyn yn well na dim byd. Ond mae mwy na briwsion yn y gyfrol hon; bara ‘sliced’ sydd wedi’i baratoi ar ein cyfer. Mae deunydd yma ar gyfer ymbiliau ar bob Sul yn y flwyddyn, gan gynnwys y gwyliau mawrion a’r Suliau ‘cyffredin’.

I rywun sydd wrthi’n gwasanaethu yn y cwrdd bob Sul, mae gweddïau newydd ffres yn ei law. I weinidog sy’n ceisio rhannu cyfrifoldebau ymhlith y gynulleidfa, mae rhywbeth fan hyn i’w roi yn nwylo aelodau dibrofiad fel ei bod hi’n bosib iddynt arwain y gweddïau erbyn y Sul nesaf. I Eglwyswyr sydd yn gyfarwydd â’r flwyddyn eglwysig, ac i gapelwyr sydd yn chwilio am ddefnydd newydd gwahanol, mae rhywbeth o werth yma. I rywun sydd yn cael ei orfodi i arwain gwasanaethau dwyieithog (does neb yn hapus gyda nhw!) ceir yma yr hyn sydd ei angen ar gyfer y gwasanaeth mewn un llyfr yn lle dau.

Pwy all ddweud ei fod yn cyd-fynd â phob gair y mae’n ei weld mewn llyfr? Yn bersonol, byddwn i’n cael trafferth i ddefnyddio’r gweddïau sydd yn eiriol dros y meirw, yn hytrach na diolch i Dduw am eu diogelwch. Ond rydym yn ddigon aeddfed i edrych ymhellach na hynny a defnyddio geiriau eraill i lawenhau yn eu cyfraniad i’n bywydau a’u hapusrwydd ym mhresenoldeb parhaol yr Arglwydd.

Hefyd, byddai’n siomedig gweld gweddïau ysgrifenedig yn cymryd drosodd lle mae pobl wedi arfer gweddïo o’r frest. Mae rhywbeth hyfryd, diniwed wrth i ni glywed rhywun yn chwilio am y geiriau i fynegi ei deimladau yn ei eiriau ei hunan gerbron yr Arglwydd. Felly nid llyfr i'w ddefnyddio trwy’r amser yw hwn, ond bydd yn gwneud cyfraniad gwerthfawr iawn i fywyd gweddi’r eglwys yng Nghymru. Ac i rywun sydd wedi’i fabwysiadu gan y Cardis, mae’n dipyn o fargen i gael deunydd a fydd yn para am dair blynedd yn yr un gyfrol!

Stuart Bell

* * *

'Hallelujah' is all I can say in response to this new book of prayers. There are so few books of this kind of material available bilingually and when a person is starving a few crumbs are better than none. Although it has to be said, this is more than a few crumbs. Sliced bread is on offer here. There is intercessory material for every Sunday in the year including the big festivals and the 'ordinary' ones. The bread has been sliced according to requirements.

For someone who is leading services every Sunday there are new fresh prayers here to hand. For a minister trying to share responsibilities amongst members of the congregation there is something here to give to a first-timer and they would be able to lead the prayers by next Sunday. For a church person who has become over-familiar with the church's year here is something more and different to use. For someone who has to lead bilingual services here is helpful material all in one book instead of two.

No one can say that they completely agree with everything they read in any book, and personally, I will have trouble using the prayers which pray for the dead, rather than thanking God for their eternal security in Christ. But we are mature enough to look beyond that and use other words to celebrate the contribution the departed have made to our lives and their continuing pleasure in the close presence of the Lord.

There is one other great problem with read prayers and that is that they may take over from extemporary prayer from the heart. There are few things more exciting than hearing someone 'breaking the sound barrier' when they pray aloud in their own words for the very first time. So, Leading Intercessions is not a book to be used all the time but it will make a considerable contribution to the prayer life of all of the churches in Wales.

P. S. To someone who has been adopted by the Cardis, it is quite a bargain to get three years worth of material in one volume!

Rev. Stuart Bell

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgement should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gellir defnyddio’r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatad Cyngor Llyfrau Cymru.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Diptych
R. Gerallt Jones
£15.00
 
Prynwch
British Buses and ...
Henry Conn
£17.99
 
Prynwch
Lôn Wen, Y
Kate Roberts
£7.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch