Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Return / Yn l
Rhodri Jones
ISBN: 9781854114198 (1854114190)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2006
Cyhoeddwr: Seren, Pen-y-bont ar Ogwr
Fformat: Clawr Caled Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Archebir yn l y galw Ein Pris: £20.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ganwyd Jones i deulu dwyieithog yng Ngwynedd, yn siarad Cymraeg, Saesneg ac Almaeneg. Ers ugain mlynedd bu'n teithio'n eang yng Nghanol America, Ewrop, Affrica a'r Dwyrain Pell, gan ffurfio portffolio gwych. Mae'r gyfrol hon yn cynnwys cyfres o ddelweddau godidog sy'n dangos gweledigaeth ffres a newydd yr arluniwr.

Born in Gwynedd into a bilingual family, Jones grew up speaking Welsh, English and German. For the past two decades he has travelled widely in Central America, Europe, Africa and the Far East, building up an astounding photographic portfolio. This volume contains a series of arresting, illuminating images incorporating fresh new vision.
Dyn ifanc croenwyn yn plymio o uchder i afon ddu sydd ar glawr Return Yn l, sef casgliad gwych o ffotograffau gan Rhodri Jones. I awdur sydd yn dychwelyd i Gymru wedi degawdau o fyw dramor, maen drosiad addas iawn o fedyddio neu ail-eni, a hefyd yn cyfleu argraff o bryder yn y gwyliwr am yr hyn sydd iw ddisgwyl yng nghorff y llyfr. Fel y maer afon yn gynefin estron i ddyn, a phopeth dan y dŵr yn edrych yn anghyffredin, golwg wahanol iawn o Gymru a geir rhwng cloriaur gyfrol hon.

Daw Rhodri Jones yn l i Gymru gydai ddoniau ffotograffig wediu miniogi gan flynyddoedd o arddel ei grefft i bapurau newyddion a chylchgronaur Cyfandir. Yno, yn wahanol iawn ir Gymru ar Brydain gyfoes, mae bri mawr ar reportage ffotograffig.

Nid llyfr arall yn y llinach ddiweddar neis-neis o ffotograffau lliw a geir yma - y math o lyfrau syn gorwedd ar y bwrdd coffi nes dawr gyfrol sgleiniog nesaf iw disodli. Maer gyfrol hon yn eich arwain ar siwrne i ddarganfod y wlad hon ai phobl llygaid ffres, ac mae pob delwedd neu gyfuniad o ddelweddau yn fyfyrdod ar y Gymru gyfoes.

Maer llyfr yn perthyn i genre ffotograffiaeth ddogfennol, ac yn rhannu peth or un tir o ran cynnwys, hiwmor a gweledigaeth artistig o leiaf, chyfrol David Hurn, Wales: land of my father, a phleser digamsyniol yw cael cnwd newydd o luniau or fath am Gymru.

Gwna Rhodri Jones ddefnydd diddorol a gogleisiol ar brydiau o gyflwyno lluniau mewn deuoedd a thrioedd, a rhaid cyfaddef ei fod wedi llwyddo yn rhagorol gydar dewis o luniau iw gosod ynghyd. Ond, serch hynny, dyna fy mhrif feirniadaeth or gyfrol, sef bod y dechneg hon, syn hynod addas ar gyfer ei defnyddio mewn oriel arddangos, yn anaddas ar gyfer cyflwynor trioedd mewn cyfrol or maint hwn, gan fod y plyg canol yn amharu arnynt fel set. Yr unig feirniadaeth arall yw y gellid bod wedi rhoi gwell graen ar y disgrifiadau Cymraeg or lluniau, a geir yng nghefn y llyfr.

Ceir cyflwyniad dwyieithog treiddgar ar ddechraur gyfrol gan Gwyneth Lewis, a manylion am gymhellion Rhodri Jones yn y cefn, a difyr iawn ywr rhain. Ond hyd yn oed heb y dehongliadau hyn, maer cynnwys ffotograffig yn hen ddigon cryf i gynnal y gyfrol. Hon ddylai fod yn gyfrol y flwyddyn i unrhyw un sydd yn gwerthfawrogi ffotograffiaeth ddogfennol, ac rwyn mawr obeithio y bydd hin cyrraedd yr uchelfannau o ran gwerthiant a chydnabyddiaeth gartre i ffotograffydd hynod o dalentog.

Iestyn Hughes

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch