Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Bradwr, Y
Bob Eynon
ISBN: 9781855960169 (1855960168)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2000
Cyhoeddwr: Dref Wen, Caerdydd
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4 Fformat: Clawr Meddal, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel fer gyffrous ar gyfer dysgwyr yn sôn am y Resistance yn Ffrainc yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Geirfa Cymraeg-Saesneg. Casét a phecyn llyfr a chasét ar gael hefyd. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1991.

A short novel for Welsh learners recounting the activities of the Resistance in France during the Second World War. Welsh-English vocabulary. A cassette, and cassette and book pack, is also available. First published in 1991.
English review follows

Nofel fer (50 tudalen) ar gyfer dysgwyr sydd wedi bod wrthi yn dysgu am tua dwy neu dair blynedd ydy Y Bradwr. Mae’r prif gymeriad, John Edwards, sydd mewn uned hyfforddi arbennig i’r fyddin yn Henffordd, yn cael ei anfon i Ffrainc i chwilio am ‘y bradwr’. Mae tipyn o gyffro, antur a pherygl yn y stori, a daw’r diddordeb ‘cariad’ i’r golwg wrth iddo fo neidio o barasiwt yn y tywyllwch dros ogledd Ffrainc a glanio yn fferm Martine, 18 oed, ‘ei chroen yn dywyll . . . a’i llygaid mor glir â dŵr ffynnon’ lle mae’r Almaenwyr yn saethu Ffrancwyr sy’n helpu Prydeinwyr!

Mae’r awdur yn ysgrifennu brawddegau a phenodau byrion, gan wneud defnydd helaeth o’r gorffennol cryno. Mae geirfa yn y cefn ac mae’r stori’n symud yn gyflym ac felly’n cadw diddordeb y darllenydd, a fydd yn teimlo rhyw fath o lwyddiant wedi medru darllen llyfr yn yr ail iaith.

Mae’r ffaith fod y prif gymeriad yn siarad mwy nag un iaith yn fanteisiol iddo fo. Gobeithio bydd y darllenwyr yn gwerthfawrogi hynny – heb orfod mynd i’r fath berygl!

Shirley Williams

* * *

Y Bradwr (The Traitor) is a short adventure novel (50 pages) written for learners who have been learning for 2 or 3 years. The main character, John Edwards, who is based in a special training unit for soldiers in Hereford, is sent to France to find ‘the traitor’. There is plenty of action, excitement and danger, and then enters the ‘love factor’ - while jumping from a parachute at night over north France he lands at Martine's farm and she looks after him although she knows that the Germans kill French people who help the British.

Through the use of short sentences and chapters, with vocabulary in the back, the story moves quickly and the author succeeds in keeping the reader interested.

Novels such as Y Bradwr give learners some extra vocabulary and a chance to revise grammatical patterns at their own speed and in their own time, also giving them a sense of achievement having read a book in Welsh. A worthwhile experience for any bookworm and dedicated learner!

Shirley Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
Prynu Dol a Storïau ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Welsh Academy ...
Bruce Griffiths
£55.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch