Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Cled: Jymbo
Gwynne Williams
ISBN: 9781855964518 (1855964511)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2000
Cyhoeddwr: Dref Wen, Caerdydd
Darluniwyd gan Jac JonesAddas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 184x123 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel fer am gyfeillgarwch annhebygol bachgen swil cyfoethog a merch o gefndir tlawd sy'n cydweithio i achub bwli'r pentref pan gaiff ei garcharu mewn hen dŷ gan ladron; i blant 9-11 oed. 8 llun du-a-gwyn. (Cled ESTYNNOL)

A short novel about the friendship of a shy rich boy and a girl from a poor background who save the village bully when he is imprisoned by thieves; for 9-11 year-old children. 8 black-and- white illustrations. (Cled CHALLENGING)
Yn y nofel drigain tudalen hon, sydd yn gymwys ar gyfer plant dosbarthiadau uchaf yr ysgolion cynradd, dyma awdur sy’n bencampwr ar ddweud stori a hynny ar ddull deialog ystwyth mewn idiom fodern a gall y plant o’r herwydd uniaethu eu hunain â’r cymeriadau.

Darlunnir dwy gymdeithas, sef ardal ddosbarth canol Bryn Glas lle mae Trefor a’i deulu’n byw, a stad dlodaidd Pontafon, lle mae’r lleidr a’r bwli Jymbo Duckett yn byw. Yn Mhontafon hefyd mae cartref Marian Wyn – merch glyfar ond chwerw oherwydd ei magwraeth. Mae gwrthgyferbyniadau’r cymeriadau a’r holl ddigwyddiadau a arweiniodd o golli allweddi’r car ar y traeth, y car yn cael ei ddwyn, helynt y ffôn symudol, bywyd mewn ysgol uwchradd (yn yr wythnos gyntaf un), ansicrwydd yr ifainc mewn cymuned fwy, y ci sy’n cael ei ladd, a drwgweithredwyr yn rhwymo Jymbo mewn ffermdy unig. A phwy sy’n datrys yr holl anturiaethau? Bydd raid darllen y gyfrol.

Dyma lyfr tan gamp yn idiom y gogledd gan awdur sy’n britho’r nofel â geirfa odidog a dywediadau bachog sy’n adlewyrchu idiom fodern plant y Gymru sydd ohoni, megis 'bored stiff', 'bwyd têc-awê, yn drît'. Nid yw’r wyth llun du-a-gwyn yn gwneud cyfiawnder â chynnwys y gyfrol, ond mae’r clawr lliw yn un atyniadol. Hon yw rhif 65 yng Nghyfres Cled – cyfres a wnaeth gymwynas fawr â phlant Cymru.

Morfudd Strange

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch