Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Sêr Arswyd: Cwpan Llys-y-Brain
Len Evans
ISBN: 9781855964532 (1855964538)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2000
Cyhoeddwr: Dref Wen, Caerdydd
Darluniwyd gan Mihangel Arfor JonesAddas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori gyffrous am etifedd hen blasty Llys-y-brain a'i gyfaill deuddeg oed yn chwilio am drysor teuluol gwerthfawr a guddiwyd ers dros ddau can mlynedd cyn i driawd o ddihirod ei ganfod o'u blaen; i ddarllenwyr 9-12 oed. 8 llun du-a-gwyn.

An exciting story about the heir of Llys-y-brain mansion and his twelve year-old friend's search for a valuable family heirloom hidden for over two hundred years before a gang of thieves find it; for 9-12 year old readers. 8 black-and-white illustrations.
Y mae yn y llyfr hwn holl elfennau stori gyffrous: tad a mam sy’n ffraeo am fod y tad yn ddi-waith, eu mab Beni sy’n dianc o sŵn y cweryla i hen blasty gwag Llys y Brain yng nghanol y coed, gŵr o’r enw Cyrnol Mathews sydd â’i gynlluniau ei hun ar gyfer y plas, ac, mae’n ymddangos, ysbryd, sy’n gadael arwyddion o’i fodolaeth – megis cadair yn siglo – ar ei ôl yn yr hen dŷ.

Yr hyn sy’n dod â’r cyfan ynghyd yw hen gwpan bedydd amhrisiadwy sydd, mae’n bosib, wedi ei chuddio yn rhywle yn y plasty neu’r cyffiniau.

Y mae’r elfennau am lyfr da yma – a cheir cryn gyffro yma a thraw yn y stori. Ac eto, rhyw daro un ar ddeg yn hytrach na deuddeg y mae’r stori hon, a hynny am nad yw’r elfennau cyffrous wedi eu datblygu'n ddigon gofalus ac am na roddwyd digon o sylw i ddisgrifio cynnil er mwyn creu awyrgylch o ddirgelwch a bygythiad. Y mae’n anghredadwy hefyd fod Beni yn gallu ymweld â’r hen blasty hwn a chrwydro’i ystafelloedd fel pe bai’n ymweld â thŷ ffrind, ac yn gallu eistedd yn y gadair siglo a gadael i’w feddwl grwydro i gofio’r dyddiau da.

Ydyn, y mae’r elfennau am lyfr da yma, ond yn y cymysgu y mae’r gwendid. Ac eto, pan roddwyd y llyfr hwn i hogyn deg oed, fe ddywedodd iddo’i fwynhau.

Elfyn Pritchard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rhwng Noson Wen a ...
Sonia Edwards
£4.25
 
Prynwch
Cyfres Ar Bigau: Newyn y Nos
Alan Gibbons
£4.99
 
Prynwch
Cyfres Ar Bigau: Cysgod ...
Ann Halam
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch