Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Jac a'i Het Bêl-Droed
Steven P. Jones
ISBN: 9781855964617 (1855964619)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2001
Cyhoeddwr: Dref Wen, Caerdydd
Darluniwyd gan Glyn ReesAddas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, 16 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori ddifyr wedi ei darlunio'n lliwgar am Jac yn colli ei het bêl-droed gan ddychmygu bod yr het yn dioddef diwrnod llawn o anturiaethau helbulus cyn iddi gael ei chanfod, yn cynnwys gwers am beryglon croesi'r ffordd fawr; i blant 5-7 oed.

A colourfully illustrated entertaining story about Jac losing his football hat, imagining that the hat suffers a whole day of troublesome adventures, including a lesson about the dangers of crossing the road; for 5-7 year old children.
Llyfr a ddaw fel chwa o awyr iach yw hwn, a hynny am sawl rheswm. Yn gyntaf mae’n braf gweld llyfr llawn lluniau lliwgar i blant sy’n wreiddiol ac nad yw'n addasiad. Braf hefyd yw gweld llyfr am fachgen go-iawn yn hytrach nag anifail neu degan sy’n siarad, a hwnnw hefyd yn fachgen sy’n byw mewn byd trefol cyfoes.

Mae’n amlwg fod yr awdur yn adnabod plant i’r dim ac mae’r duedd i wirioni ar un dilledyn arbennig, i boeni’n ddiangen am bethau bach ac i fod braidd yn dawedog wrth ddod adre o’r ysgol i gyd yn brofiadau y gall plant uniaethu â nhw. Bydd yr hiwmor hefyd yn siŵr o apelio – ydi Jac wir yn cysgu yn ei het bêl-droed? Ategir yr hiwmor hwn yng ngwaith dylunio cartwnaidd Glyn Rees.

Gellid bod wedi golygu’r testun yn fwy gofalus. Nid yw’r gystrawen bob amser yn gywir a chwithig yw darllen am Jac yn gweiddi ‘Fy het! Fy het! Dewch yn ôl!’ Mae hynny’n drueni, oherwydd dyma lyfr hwyliog sydd hefyd, mewn dull cwbl amhregethwrol, yn trosglwyddo neges bwysig am beryglon traffig.

Esyllt Penri

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Wyneb y Ddrycin, i - Hedd ...
Haf Llewelyn
£10.95
 
Prynwch
Cadwn y Mur - Blodeugerdd ...
 
£15.95
 
Prynwch
Llif Coch Awst
Hywel Griffiths
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch