Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Fflach Doniol: Jazz
Gwyn Morgan
ISBN: 9781855964709 (1855964708)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2002
Cyhoeddwr: Dref Wen, Caerdydd
Darluniwyd gan Dai OwenAddas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, A5, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori ddifyr gyda lluniau du-a-gwyn bywiog yn adrodd hanes cynllwyn drygionus tri phlentyn i achub eu hysgol rhag derbyn adroddiad anffafriol gan yr arolygwr a rhag cael ei chau; i blant 7-10 oed. Cyhoeddwyd gyntaf Mehefin 2001.

An entertaining story with lively black-and-white illustrations about the mischievous scheme of three children to save their school from receiving an unfavourable inspector's report and from closure; for children aged 7-10 years. First published June 2001.
Nofel ddoniol yw hon, yn cynnwys dros hanner cant o luniau gan Dai Owen sydd wedi eu priodi’n llwyddiannus â'r stori. Byddai’n addas iawn ar gyfer dosbarthiadau uchaf ein hysgolion cynradd. Llwyddodd yr awdur i fynd i fyd plant, ond cofiodd ar yr un pryd mor bwysig yw cyfoethogi eu geirfa â dywediadau ffraeth ac ebychiadau Cymreig.

Mae’r llun lliw sydd ar yr wyneb-glawr yn cynrychioli’r cynnwys ac yn anogaeth i’r darllenydd i ddarllen y gyfrol. Ceir llun o’r Prifathro Jezz Jones, sy’n berson blêr, anghofus, ei wallt heb ei gribo, yn gwisgo sanau gwahanol liw, ac yn dal ei efeilliaid sgrechlyd o dan bob braich, gyda phlant ei ‘Ysgol Traed Moch’ yn edrych ar Brif Arolygydd Ysgolion (sydd yno er mwyn cael esgus i gau un o ysgolion bach y wlad). Er mor anghonfensiynol yw’r prifathro, mae’r disgyblion yn meddwl y byd ohono, ac mae tri phlentyn yn cynllwynio i gael gwared â’r Arolygydd er mwyn cadw’r ysgol yn agored.

Mae’r trychinebau a ddaw i ran yr Arolygydd yn frawychus a doniol. ‘Cwsmer’ yw pob plentyn i’r Arolygwr hwn, a phwrpas addysg iddo yw dysgu ffeithiau a chael ribidirês ‘. . . o bolisïau ar bopeth dan haul’ er mwyn iddo eu beirniadu. Mae yma gryn ddychanu, a gellir teimlo peth mor frawychus yw’r arolygiaeth i blant. Mae hon yn gyfrol ddifyr iawn a gaiff ei mwynhau gan y darllenwyr.

Morfudd Strange

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Stwffia dy ffon hoci!
Haf Llewelyn
£4.95
 
Prynwch
Patagonia - Croesi'r ...
Matthew Rhys
£19.99
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: Zac yn Grac
Gwyn Morgan
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch