Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Yn Union Fel Ti
Jan Fearnley
ISBN: 9781855964730 (1855964732)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2001
Cyhoeddwr: Dref Wen, Caerdydd
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn.Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o Just Like You, stori dyner gyda darluniau lliw hyfryd yn sôn am lygoden fach yn dod i sylweddoli pa mor arbennig o gariadus a gofalus yw'r berthynas rhwng anifeiliaid a'u hepil; i blant 3-5 oed.

A Welsh adaptation of Just Like You, a tender story with lovely colour illustrations about a little mouse who comes to realise how special is the relationship between animals and their young; for 3-5 year old children.
‘Gwyn y gwêl y frân ei chyw,’ meddai’r hen air, ac yn y stori annwyl hon darlunnir y cariad a’r gofal greddfol sydd gan bob creadur at ei epil. Wrth i Mami Llygoden a Llygoden Fach gerdded adref rhyw noson, maent yn gweld ac yn clywed yr aderyn, y broga, y gwningen, y morlo a’r llwynog yn rhoi eu rhai bach yn y gwely, a phob un ohonynt yn eu tro yn addo’r byd i’r plant am eu bod mor arbennig.

Erbyn cyrraedd adref, mae Llygoden Fach yn poeni’n fawr nad yw hi mor arbennig gan na all ei mam hi hedfan na neidio, nofio na rhedeg – ond doedd dim raid iddi boeni gan fod 'hyd yn oed llygoden yn gallu gwneud rhai pethau wyddost ti . . . Fe wna i ddweud stori a gwneud i ti wenu . . . Fe wna i chwarae gyda ti a gwneud i ti chwerthin. Fe wna i dy gwtsio di a dy gadw di’n ddiogel. Ond yn fwy na dim, dw i’n addo y bydda i’n dy garu di ac yn gofalu amdanat ti. A bydda i’n gwneud hynny â’m holl galon.'

Ceir yma drosiad Cymraeg rhwydd a hardd dros ben, yn dangos fod hyd yn oed llygoden fach yn arbennig i’w mam – yn union fel ti, ddarllenydd!

Gwenan Creunant

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sut i Ddisgleirio Adeg y ...
Val Edgar
£15.99
 
Prynwch
Sut i Loywi Adeg y Nadolig
Val Edgar
£16.50
 
Prynwch
Pysgodyn Bach yn Gweld y ...
 
£2.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch