Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gormod o Win a Storiau Eraill
Bob Eynon
ISBN: 9781855965775 (1855965771)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2003
Cyhoeddwr: Dref Wen, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 183x121 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad difyr o naw stori fer amrywiol gyda thro annisgwyl ar ddiwedd pob un, yn cynnwys geirfa fer ar gyfer dysgwyr.

An entertaining collection of nine varied short stories with an unexpected twist in the tail including a short glossary for Welsh Learners.
English review follows

Maer stori fer yn ffurf lenyddol heriol dros ben i awduron. Maen anodd iawn gallu delio'n foddhaol ac yn rhwydd phwnc pwysig neu ddiddorol o fewn terfynau nifer bychan o eiriau. A chymaint mwy eto ywr sialens o ysgrifennu storau o fewn cyfyngiadau hyd, gan ar yr un pryd eu hysgrifennu mewn arddull syml sy'n hygyrch i ddysgwyr yr iaith.

Ond dymar sialens oedd yn wynebu Bob Eynon yn Gormod o Win ac fei cyflawnwyd yn grefftus iawn ganddo. Maer naw stori yn y casgliad hwn i gyd yn fyr iawn - mewn gwirionedd, maen nhwn fwy o cameos nag o storau sydd wedi eu datblygu'n llawn - ac maen nhw i gyd, gyda chymorth yr Eirfa sydd wedi ei darparu, yn eithaf hygyrch i ddysgwyr sydd ag iaith weddol ddatblygedig.

Maer storau'n trafod amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys rhyfel, hiliaeth, perthnasau teulu a chwithdod cymdeithasol, yn ogystal dangos amrywiaeth o deimladau, gan ar yr un pryd yn cadw rhyw gyffyrddiad ysgafn ffantastig trwyr amser. Nid oes un or storau yman ddigon hir hyd yn oed i ddechrau llusgo; ond, rhywsut, nid oes yr un ohonyn nhwn teimlo fel petaent yn cael eu rhuthro na chwaith fel petaent wedi gorffen yn rhy gynnar.

Mae Bob Eynon wedi creu rhywbeth arbennig i ddysgwyr yr iaith yn Gormod o Win. Mae wedi llwyddo i ysgrifennu llyfr y gallant hwy - gydag ychydig o ymdrech - ei ddeall, a hefyd llyfr y gallant ei fwynhau am ei werth llenyddol. Yn wir, efallai y basa nifer syn darllen Cymraeg yn naturiol a rhwydd yn ffeindio llawer iw fwynhau yn y gyfrol fach hon.

Roger Scully

* * *

The short story is a notoriously challenging literary form for the author. It is immensely difficult to deal satisfactorily, or elegantly, with an important or interesting subject inside the confines of a very limited word length. And how much greater yet must be the challenge of writing stories that are restricted both in terms of length and by the need to convey them in a simple style that will be accessible to learners of a language?

Yet this is the challenge taken up, and met with great skill, by Bob Eynon in Gormod o Win. The nine stories in this collection are all very brief in truth, they are more cameos than fully developed stories and they are all, with the aid of the Geirfa provided, quite accessible to moderately advanced learners. They range across a diversity of subjects, including war, racism, family relations and social embarrassment, as well as expressing a variety of moods, whilst at the same time maintaining a wonderful lightness of touch. None of the stories here is long enough even to begin to drag on; yet, somehow, none feels rushed or suffers from an overly abrupt termination.

Bob Eynon has achieved something rather special for Welsh learners in Gormod o Win. He has written a book that they can with a little effort understand, but also one that they can savour and enjoy for its literary merit. Indeed, it may be that even those for whom reading in Welsh is not a challenge would find a lot to enjoy in this slim volume.

Roger Scully

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
Gramadeg y Gymraeg
Peter Wynn Thomas
£19.99
 
Prynwch
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch