Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Fflach Doniol: Isi a'r Cloc
Gwyn Morgan
ISBN: 9781855966109 (1855966107)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2003
Cyhoeddwr: Dref Wen, Caerdydd
Darluniwyd gan Dai OwenAddas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 127x198 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori fywiog wedi ei darlunio'n llawn am anturiaethau anhygoel Isi mewn breuddwyd, wrth iddi gael ei chludo gan ddau greadur hynod i wlad Smonachia lle y rhoddir tridiau iddi i ddod o hyd i ffrind a phrofi nad yw wedi cyflawni drygioni; i blant 7-9 oed.

A fully illustrated lively story about the incredible adventures of Isi in a dream, as she is taken by two unusual creatures to the country of Smonachia where she is given three days to find a friend and prove she has done no wrong; for 7-9 year old children.
Mae blas stori Dorothi a’r Dewin o Os yma, gyda Isi, y prif gymeriad, yn cael breuddwyd ryfedd iawn. Herwgipir Isi o’i gwely gan Mostyn a Snotyn o deyrnas Smonachia, am iddi ‘ddrwgweithredu’ – fel mae pob plentyn yn ei wneud o dro i dro.

Mae nam ar leferydd Mostyn, a byddai hon yn stori ddoniol iawn i’w darllen yn uchel i blant – ychydig iawn na fyddai’n chwerthin wrth glywed doethinebau megis “Moth-tyn yn barod ac yn haputh!”

Ar ôl cyrraedd teyrnas Smonachia, rhaid i Isi sefyll o flaen ei gwell, neu o leiaf y Parchus Farnwr Otis J. Sgyd, sydd eisiau ei chrogi yn y fan a’r lle am ei bod yn amlwg yn blentyn drwg. Daw’r Wrach Wen i’r adwy gan gynnig her i Isi. Yr unig beth sydd raid i Isi ei wneud yw dod o hyd i ffrind yn Smonachia mewn tridiau, tra bod cloc Smonachia yn tician. Ond haws dweud na gwneud pan fo’r Wrach Ddu wedi bod yn cynllwynio, a phosteri ar hyd y lle yn rhybuddio pobl i beidio â siarad ag Isi am ei bod yn beryglus!

Yr unig siom yn y stori oedd mai breuddwyd oedd y cyfan. Ar y llaw arall, efallai nad breuddwyd oedd hi, o gofio’r wyneb a welir yn y ffenest ar ddiwedd y stori…

Esyllt Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: Pws ...
Harriet Castor
£3.50
 
Prynwch
Stwffia dy ffon hoci!
Haf Llewelyn
£4.95
 
Prynwch
Straeon Cymru:10. Rhita Gawr
Esyllt Nest Roberts
£3.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch