Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Fflach Doniol: Melltith y Fenyw Ginio
Nicholas Daniels
ISBN: 9781855966499 (1855966492)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2004
Cyhoeddwr: Dref Wen, Caerdydd
Darluniwyd gan John ShackellAddas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 1/2 Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.50 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Stori ddifyr am dri ffrind a dynes ginio garedig yn llwyddo i drechu cynllwynion cyn-ddynes ginio greulon. Dilyniant i Gornest Reslo'r Menywod Cinio. 19 llun du-a-gwyn.

An entertaining story about three friends and a kind dinner lady who succeed in overcoming the evil conspiracy of a former cruel dinner lady. A sequel to Gornest Reslo'r Menywod Cinio. 19 black-and-white illustrations.
Mae hon yn ddilyniant teilwng i’r nofel flaenorol Gornest Reslo’r Menywod Cinio. Mae bywyd yn braf bellach i Tom a Jac a Wil yn Ysgol Gymraeg Eden. Mae blwyddyn gron wedi mynd heibio ers cael gwared ar y greulon Mrs Sharp. Ond daw tro ar fyd wrth i helynt ddilyn helynt gyda’r fenyw ginio boblogaidd Mrs Ceredig mewn perygl o golli ei swydd. Yn ddiarwybod i Tom, Jac a Wil gwaith dieflig Mrs Sharp yw’r holl drafferthion, ac mae ei chynllun o ddial ar fin llwyddo. Sylweddola’r tri bachgen bod tynged Mrs Ceredig yn eu dwylo. Maent yn bwrw ati i geisio datrys achos yr helbulon a dal y dihryn sy’n peryglu bywydau’r disgyblion, a chaiff Tom ei hun mewn sefyllfa beryglus yn ystafell gotiau’r merched.

Mae hon yn nofel hynod ddarllenadwy sy’n symud yn gyflym. Cyfoethogir y stori gan luniau John Shackell sydd bron ar bob yn ail dudalen. Rhennir y stori 50 tudalen yn ddeg o benodau byrion. Mae yna hiwmor a difyrrwch yn y disgrifio e.e. 'roedd fy stumog yn teimlo’n drwm ofnadwy – fel petawn i wedi llyncu pêl-fowlio-deg!'

Llwydda’r awdur i weu elfennau megis anghyfiawnder a bai ar gam, dirgelwch a gwaith ditectif ynghyd â’r ornest fawr dyngedfennol. Oes, mae yma densiwn a thyndra wrth i’r stori gyrraedd uchafbwynt a bydd pob plentyn o flynyddoedd cynnar cynradd yn sicr o gael blas ar y ddrama a ddigwydd yn Ysgol Gymraeg Eden unwaith eto.

Ion Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Ffion Jones o Bangor i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Dyma ddilyniant ir nofel flaenorol Gornest Reslor Menywod Cinio. Mae bywyd yn Ysgol Gymraeg Eden yn well nag erioed ers i Mrs Caredig roi trefn ar y greulon Mrs Sharp flwyddyn yn l. Ond nid yw popeth yn esmwyth wrth ir stori ddilyn un digwyddiad ar l y llall nes yn y diwedd beryglu swydd Mrs Ceredig. Ond pwy sydd tu l ir holl helyntion diddiwedd? Neb llai nar hen Mrs Sharp, wrth gwrs! Nofel ddarllenadwy, llawn bwrlwm a hiwmor, sydd wedi ei chyfoethogi gan luniau John Shackell sydd bron ar bob yn ail dudalen. Dyma lyfr syn cyflwyno themu megis bai ar gam yn llwyddiannus a diddorol ar gyfer plant. Stori llawn cyffro a thensiwn a llyfr gwerth ei brynu. "


Rhoddodd Iwan Hughes o Caerdydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Rydw i newydd ddarllen Melltith y Fenyw Ginio - llyfr newydd sbon gan Nicholas Daniels. Mae o'n ffantastig! Stori dda hefo lot o hiwmor ynddi hi. Dyma un o'r llyfrau Cymraeg gorau dwi wedi ei ddarllen. Dwi'n hoffi Ysgol Lol a Gornest Reslo'r Menywod Cinio hefyd - maen nhw'n wych!"
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: Tric y ...
Caryl Lewis
£3.95
 
Prynwch
Hwrê! Mae 'Na Hipo'n ...
Sonia Edwards
£3.95
 
Prynwch
Cyfres Gwalch Balch: 3. ...
Margaret Ryan
£3.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch