Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Adar Brith
Lyn Ebenezer
ISBN: 9781855967106 (1855967103)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2005
Cyhoeddwr: Dref Wen, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Does dim yn well gennym ni'r Cymry na thrin a thrafod bywydau pobl eraill, ac yn wir, dyna mae Lyn Ebenezer yn rhoi'r cyfle i ni ei wneud yn y gyfrol hon. Dyma gipolwg ar rai o Gymry enwog drwy'r canrifoedd. O Betsi Cadwaladr i Catrin o Ferain, o Henry Morton Stanley i Goch Bach y Bala - cawn ein cyflwyno i amrywiaeth o unigolion sydd wedi cydio yn nychymyg y genedl dros y blynyddoedd.

We like nothing better as a nation than discussing the lives of others, and that is what Lyn Ebenezer allows us to do in this volume. Here is a glance at some of the most famous Welsh people through the ages. From Betsi Cadwaladr to Catrin o Ferain, Henry Morton Stanley to Coch Bach y Bala - we are introduced to a variety of people who have caught our imagination over the years.
Casgliad o arwyr a gwrtharwyr Cymreig amryliw iawn yw'r rhai y mae Lyn Ebenezer yn sn amdanynt yn ei lyfr newydd, Adar Brith. Maen siŵr y bydd y rhan fwyaf or darllenwyr yn gyfarwydd nifer or cymeriadau a gaiff eu trafod. Prin fod yna Gymro neu Gymraes heb glywed sn am Jemima Nicholas yn herio byddin y Ffrancod ar lan y mr ger Abergwaun gan wrthsefyll yr ymgais ddiwethaf i oresgyn unrhyw ran o dir mawr Prydain. Yn sicr, mae Cymru fach wedi cynhyrchu ei sir o gymeriadau cryf, a does yna ddim syndod fod yr awdur am gasglu eu straeon ynghyd.

Fel plentyn, roeddwn i wrth fy modd yn clywed am straeon y mr-ladron, ac maen braf ailymweld r hen gymeriadau o safbwynt mwy ffeithiol. Bu Harri Morgan a Barti Ddu yn ddraenen yn ystlys morwyr y Carib ac maen debyg iddyn nhw ddod yn ddynion cyfoethog iawn.

Ond nid dim ond yr enwau cyfarwydd syn hawlio sylw Lyn Ebenezer. Roedd hin ddiddorol darllen am nifer o enwau anghyfarwydd. Un or mwyaf enigmatig yw Tristan Jones, gŵr a greodd fywyd ffantasi iddo'i hun ynglŷn i orchestion fel morwr, gan dwyllo cenhedlaeth o ddarllenwyr brwd. Ond nid fel celwyddgi y caiff ei bortreadu ond yn hytrach fel bardd neu swynwr. Ni ellir ond edmygur dyn pan gollodd ei goes chwith, aeth ati i hwylior Mr Iwerydd! Ond gyda chymeriad mor hudolus a thwyllodrus, maen amhosib gwybod lle maer gwirionedd yn gorffen ar ffantasin dechrau.

I mi'n bersonol, y cymeriad syn cynrychiolir gyfrol hon orau yw Howard Marks. Maen ddyn doniol a diddorol ac wedi byw bywyd llawn cyffro fel smyglwr cyffuriau gan honni iddo weithio i MI6 am gyfnod. Treuliodd gyfnod mewn carchar yn yr Unol Daleithiau ac mae nawr yn awdur llwyddiannus. Y cwestiwn yw, ydi en ddihiryn ynteun arwr, ac a yw hin iawn i ni ei edmygu?

Maer llyfr hwn yn llawn hanesion difyr a chymeriadau od, creulon, creadigol a hoffus. Yn ogystal hyn, maen codi cwestiynau am anghyfiawnderaur gorffennol ac am y ffordd y caiff rhai on harwyr eu cofio au portreadu.

Seiriol Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 29. Ar ...
J. O. Roberts
£6.95
 
Prynwch
Ffreshars
Joanna Davies
£7.99
 
Prynwch
O Ran – Enillydd y ...
Mererid Hopwood
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch