Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llyfr Ryseitiau, Y - Gwaed y Tylwyth
Nicholas Daniels
ISBN: 9781855967762 (1855967766)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2007
Cyhoeddwr: Dref Wen, Caerdydd
Darluniwyd gan Pat MoffetAddas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Mae bywyd yn newid i Gwiddan wedi iddi etifeddu llyfr hynod ar ei phen-blwydd yn dair ar ddeg oed. Ond pam fod llyfr fel hwn ym meddiant ei mam-gu? Beth yw pwysigrwydd y dudalen goll? A phwy yw Cynulliad y Cenhadon? Rhaid i Gwiddan ddod o hyd i'r atebion ar frys. Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2008. Clip Sain

Gwiddan's life changes when she inherits a strange book on her thirteenth birthday. But why was this book in her grandmother's possession? Why is there a missing page? Gwiddan must find the answers; her unconventional family's future hangs in the balance. Tir na n-Og Award winner 2008. Play Audio
Mae clawr y nofel hon i blant 10–14 oed yn apelgar ar yr olwg gyntaf. Gall y darllenydd weld yn syth fod yma stori ag iddi naws hudol, cymeriad anghyffredin a hen lyfr arbennig iawn.

Stori am Gwiddan, merch syn cael ei phen blwydd yn 13 oed, sydd yma. Ar ddiwrnod ei phen blwydd mae ei thad yn rhoi pr o dreinyrs newydd iddi ac anrheg oddi wrth ei mam a fu farw pan oedd hin ferch fach – sef y Llyfr Ryseitiau.

Maer storin gymysgfa fyrlymus o hanes merch ysgol gyffredin a byd chwedloniaeth Llyn y Fan Fach ar hud syn gysylltiedig r swynion yn y Llyfr Ryseitiau. Mae na berthynas syn datblygun fwy na ffrindiau rhwng Gwiddan, Rhodri ac Olwen, bwli Blwyddyn 8, ac maer cyfan yn troi o gwmpas un dudalen goll y Llyfr. Mae gan Mrs Smith, y brifathrawes, rhyw gyfrinach, ac maer diweddglon frwydr erchyll rhwng y Cenhadon ar Tri Dewisol.

Maen nofel gyffrous a gwahanol. Fel y dywed . . . y llais tyner, fel awel ysgafn . . . Hawddamor, fy mhlant! Mae rhan gyntaf y broffwydoliaeth wedii chyflawni. Oes yna ddilyniant, tybed? Gobeithio, yn wir!

Meinir Edwards

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Gwybodaeth Bellach:
Awdur yn defnyddio chwedloniaeth a hud er mwyn annog plant i ddarllen yn Gymraeg

Wrth i wyliaur haf ddechrau, gwelir plant ac oedolion leled y byd u trwynaun ddwfn mewn llyfr wrth i gyffro Harry Potter ledu ar hyd y DU am y tro olaf. Ond peidiwch gofidio, mae un awdur, sef Nicholas Daniels, yn benderfynol o fanteisio ar yr ysfa hon am bob peth hudol, wrth iddo gyhoeddi ei lyfr diweddaraf i blant, Y Llyfr Ryseitiau: Gwaed y Tylwyth.

Fel y dywed yr athro ysgol gynradd, a ddaw yn wreiddiol o Lanelli ond sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd: Pan gychwynnodd ffenomen Harry Potter, teimlais rywfaint o dristwch o ran Cymru, gan fod gennym draddodiad aruthrol o gyfoethog ym maes chwedloniaeth a mythau. Er bod y straeon yn wych, ac er bod y plant wrth eu boddau yn gwrando arnynt, maen rhaid i ni ddiweddarur themu er mwyn iddynt apelio at genhedlaeth newydd.

Felly aeth ati i ysgrifennu am rywbeth y credai y byddair plant yn ei ddosbarth ef yn mwynhau. Maer llyfr yn dilyn hanes Gwiddan, sef merch tair ar ddeg oed, syn cael hen lyfr ryseitiau ei nain yn anrheg pen-blwydd. Er ei bod wedii siomi i ddechrau, cyn hir maen darganfod bod llawer mwy ir llyfr ryseitiau nar hyn syn ymddangos ar yr olwg gyntaf.

Yr unig reswm y dechreuais ysgrifennu oedd oherwydd mod in gweld, yn sgil fy ngwaith, pa mor anodd yw cael plant i ddarllen, yn enwedig yn Gymraeg, esboniodd Nicholas. Felly dyna oedd fy mhrif nod bob tro i ysgrifennu rhywbeth y byddai plant rhwng 9 a 12 mlwydd oed wir am ei ddarllen. Er mai merch yw prif gymeriad y llyfr, nid ywn llyfr merchetaidd; maen eithaf tywyll a sinistr ac rwyn gobeithio y bydd bechgyn a merched fel ei gilydd yn ei fwynhau.

Yn ogystal stori afaelgar, roedd Nicholas yn awyddus i ysgrifennu llyfr a fyddai o fewn cyrraedd cynifer phosibl o blant Cymraeg eu hiaith: Mae llawer or plant dwi wedi eu dysgun cael iaith a chystrawen rhai or llyfrau Cymraeg yn eithaf anodd. Maen ddieithr iddyn nhw, yn enwedig os nad ydyn nhwn siarad Cymraeg adref. Dwi am i blant deimlon gysurus gydar iaith, a dyna sut y cawn ni fwy o blant i siarad Cymraeg.

A chan ddibynnu ar lwyddiant y gyfrol gyntaf, mae gan Nicholas rai syniadau yn barod ar gyfer y llyfr nesaf:Rwyf wedi dechrau chwarae rhai syniadau, ond bydd rhaid i ni aros i weld a ywr plant am gael mwy ai peidio!, meddai gan chwerthin.

Ychwanegodd Catrin Hughes or cyhoeddwyr, Gwasg y Dref Wen: Mae llwyddiant cyfres Harry Potter wedi profi bod galw am y math hwn o ddeunydd ymhlith y grŵp oed hwn. Fodd bynnag, nid ywr farchnad Gymraeg yn bodlonir galw hwn ar hyn o bryd. Ein gobaith ni fel cyhoeddwyr yw y bydd Y Llyfr Ryseitiau yn llenwir bwlch rhywfaint. Maen llyfr anghyffredin iawn syn plethu ffantasi a realiti ac mae digon o gyffro ac antur ynddo i gynnal diddordeb darllenydd ifanc - yr union beth ar gyfer gwyliau hir yr haf!
Diweddarwyd ar 16 Awst 2010
Rhoddodd Dave Griffiths o Caerdydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Stori ddifyr! Dilyniant, plis!"
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Golau Gwyrdd: ...
Sonia Edwards
£3.95
 
Prynwch
Perygl yn Sbaen
Bob Eynon
£3.99
 
Prynwch
Thesawrws Cymraeg, Y - Y ...
 
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch