Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Taith trwy Dde Sbaen
Roger Boore
ISBN: 9781855969520 (1855969521)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2012
Cyhoeddwr: Dref Wen, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 210x140 mm, 136 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyma bedwerydd llyfr taith Roger Boore. Yma cawn ei ddilyn ef a'i wraig Anne i rai o fannau harddaf, hynaf a hynotaf Andalucia yn ne Sbaen, megis Cordoba, Sevilla, al-Zahra a'r Alhambra. Ceir sôn hefyd am swltanau Arabaidd anghofiedig, Rhyfel Cartref 1936-9, llofruddiaeth Lorca, a hiramynedd rhyfeddol Manuel Cortes, a fu'n cuddio am 30 o flynyddoedd rhag dialedd Franco.

This is Roger Boore's fourth travel book. We follow him and his wife Anne to Andalucia in southern Spain - Cordoba, Sevilla, al-Zahra and Alhambra.
Nid dyma’r llyfr Cymraeg cyntaf am Sbaen. Mae Roger Boore ei hun wedi cyhoeddi dau lyfr arall, un am ddwyrain y wlad ac un arall am y berfeddwlad, a cheir ambell lyfr arall Cymraeg am y wlad. Yn Saesneg, cafwyd clasur Jan Morris, Spain.

I’r rhan fwyaf o bobl, y Costa Del Sol yw’r Sbaen y gwyddant amdani, gan lanio ym maes awyr Malaga a rhuthro fel cenfaint o foch i ‘fwynhau’ haul Torremolinos neu Marbella, heb sylweddoli bod goludoedd o hanes – a hefyd o olygfeydd naturiol – yn y cefn gwlad. Nid ‘teithiwr talog’ felly mo Roger Boore. Mae’n academydd wrth reddf, ac yn llenor galluog (fel y tystia’i gyfrol unigryw, Ymerodraeth y Cymry, na chafodd y sylw a haeddai).

Diau bod teithwyr o Gymru yn fwy cyfarwydd â dinasoedd gogleddol fel Barcelona neu Bilbo (dibynna’r sillafiad ar ba fersiwn ieithyddol a ddewisir), neu hyd yn oed lwybr y pererinion i Santiago di Compostella, ond mae’n werth mynd i Andalucίa hefyd, sef pwnc creiddiol y gyfrol bresennol. Yno gwelwn olion y gwareiddiad Mwslimaidd, a ddisodlwyd gan Gristnogaeth, wrth gwrs. Gwelwn y tyndra a fu yn hanes y wlad ryfeddol ac amlochrog hon. Byddai’n dda petai rhai o’r genfaint a grybwyllwyd uchod yn gweld olion y gwaed (trosiadol) ar furiau adeiladau dinasoedd fel Cόrdoba, Sevilla a Granada.

Rhaid cyfaddef mai twrist yw Roger a’i wraig yn y parthau hyn, a chawn glywed am eu helyntion yn chwilio am westai ar hyd ffyrdd sydd bellach yn unffordd, ond o leiaf maent yn ymwybodol iawn o’r difrod y mae torfeydd o ymwelwyr yn ei wneud wrth drampio ar hyd y parthau ‘cysegredig’ hyn: breuddwyd aml un ohonom yw cael llefydd fel hyn i ni’n hunain, ond hunanoldeb cynhenid sy’n peri inni alw pawb arall yn dwrist a ninnau’n hollol unigryw.

Rhan fwyaf ffrwythlon (ond creulon hefyd) y gyfrol i mi oedd y rhan a ganolbwyntiai ar y Rhyfel Cartref, ac yn arbennig ar hanes marwolaeth erchyll Lorca.

Mae hwn yn llyfr gwerth ei ddarllen, pa un a fyddwch yn mynd i dde Sbaen neu beidio. Efallai y byddai ychydig o luniau’n ei fywiogi – onid bai bod y rheini’n swnio’n rhy dwristaidd: wedi’r cwbwl, darlunio trwy eiriau a wna Roger Boore.

John Rowlands

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
To Bodies Gone - The ...
Barney Norris
£14.99
 
Prynwch
Trailing Clouds of Glory ...
Nick Burnell
£9.99
 
Prynwch
Living Wells of Wales, The
Phil Cope
£20.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch