Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gramadeg Cymraeg
David A. Thorne
ISBN: 9781859024171 (1859024173)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 1997
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Caled, 480 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £10.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol gynhwysfawr yn disgrifio gramadeg gyfoes y Gymraeg mewn dros 420 o adrannau ac yn cynnwys dros 2,000 o ddyfyniadau enghreifftiol o ysgrifennu cyfoes, yn ogystal â llyfryddiaeth a mynegai cyfoes.

A comprehensive description of contemporary Welsh grammar, arranged into over 420 sections and containing over 2,000 quotations from contemporary writing, a bibliography and a complete index.
English review follows

Darllenydd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan, yw David A. Thorne, ac awdur nifer o lyfrau ac erthyglau pwysig am yr iaith Gymraeg. Maen cael ei gydnabod fel un or awdurdodau pennaf ar ramadeg y Gymraeg ac yn athro ysbrydoledig, felly gallwn ymddiried yn llwyr yn y llyfr hwn.

Ei amcan yw ceisio disgrifio gramadeg y Gymraeg fel y siaredir hi heddiw. Maer testun cyfan yn Gymraeg ac maen defnyddio termau sydd braidd yn ddiarth ir Cymro neur Gymraes sydd heb gael addysg uwch, ond ni ddylai hyn achosi trafferth mawr i fyfyrwyr yn Adrannau Cymraeg ein colegau a phrifysgolion.

Maer awdur wedi pwyson drwm ar ymchwil llu oi gydweithwyr, adnoddau Geiriadur Prifysgol Cymru, ar disgrifiadau manwl o Gymraeg llafar a gyflwynwyd ar gyfer graddau uwch y Brifysgol. Nodwedd ddiddorol yw ei fod yn nodi ffurfiau tafodieithol.

Gan ddechrau gyda seiniaur Gymraeg, maer llyfr yn ein tywys trwyr wyddor, pwyslais, y collnod, y treigladau, y fannod, yr enw, cenedl enwau, yr ansoddair, cymariaethau, rhifeiriau, lluosogolion, rhagenwau, sut i ddefnyddio geiriau megis amryw, rhai, maint, peth, pawb, holl, digon, cwbl, rhagor, sawl, dim, neb, ac yn y blaen ac yn y blaen.

Maer adrannau hyn dros bedwar cant ohonynt i gyd yn cynnwys trysorfa o wybodaeth sydd o ddiddordeb nid yn unig ir dysgwr ond hefyd ir siaradwr iaith-gyntaf, yn enwedig gan fod yr awdur yn dyfynnu awduron a chyfnodolion cyfoes.

Wedi darllen y llyfr ardderchog hwn, gellir honni eich bod chi wedi ymgyfarwyddo r iaith Gymraeg yn ei holl fanylder. Dyna pam, yn ddiau, maer llyfr hwn wedi'i roi ar fwy nag un sylabws yng Nghymru.

Ymddangosodd y gramadegau Cymraeg cynharaf yn ystod y Dadeni Dysg, a mawr oedd eu dylanwad ar ein hiaith. Maen rhaid i bob cyfnod greu ei Ramadeg ei hun. Dymar Gramadeg ar gyfer ein canrif ni yn awdurdodol, yn glir, yn enghreifftiol, yn ddarllenadwy, ac yn hwylus iw ddefnyddio gan ein myfyrwyr a dysgwyr o bob math.

Meic Stephens

* * *

David A. Thorne is a Reader in the Department of Welsh at the University of Wales, Lampeter, and author of a number of books and important articles about the Welsh language. He is acknowledged as one of the foremost authorities on Welsh grammar and an inspired teacher, so we can have complete confidence in this book.

Its aim is to attempt to describe the grammar of Welsh as it is spoken today. The whole text is in Welsh and it employs terms which may be unfamiliar to the Welshman or Welsh woman who has not received higher education, although that should not cause any great difficulty to students in the Welsh Departments of our colleges and universities.

The author has relied heavily on the research of many of his colleagues, on the resources of the University of Wales Dictionary project, and on the detailed descriptions of spoken Welsh presented for higher degrees within the University. An interesting feature is that it notes dialectal forms.

Starting with the sounds of Welsh, the book takes us through the alphabet, stress, the apostrophe, the mutations, the definite article, the noun, gender, the adjective, comparative forms, numerals, plurals, pronouns, how to use words like amryw, rhai, maint, peth, pawb, holl, digon, cwbl, rhagor, sawl, dim, neb, and so on and so on.

These sections more than four hundred of them contain a wealth of information which is of interest not only to the Welsh-learner but also to native speakers, particularly since the author quotes from contemporary writers and periodicals.

Having read this book, the reader can claim to have become familiar with the Welsh language in all its detail. That is why, no doubt, it has been put on more than one syllabus in Wales.

The earliest Welsh Grammars appeared during the Renaissance and they had a great influence on our language. Every period must create its own Grammar. Here is the Grammar for our own century authoritative, clear, full of examples, readable, and to be used by our students and learners of all kinds.

Meic Stephens

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hwyl yr Ŵyl (CD) ...
 
£10.00
 
Prynwch
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
Hanes Cymru
John Davies
£16.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch