Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Corryn: Jean ar y Sgrin
Gordon Jones
ISBN: 9781859026687 (1859026680)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2000
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 88 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £1.50   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Mae Jason yn ansicr o'i deimladau tuag at Jean, y feirws yn ei gyfrifiadur, ond mae'n ddiolchgar am ei chymorth i ddal lladron a ddygodd arian elusen Cronfa Helpu'r Plant. 19 o ddarluniau du-a- gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1998.

Jason is unsure of his feelings towards Jean, the virus in his computer, but is grateful for her help in capturing thieves who stole charity money from the Children's Aid Fund. 19 black-and- white illustrations. First published in 1998.
Nid oedd Jason yn poeni o gwbl mai cyfrifiadur ail-law roedd ef wedi'i gael gan ei rieni, oherwydd roedd yn ddigon da at ei anghenion ef – ond pan ddarganfu’r ffeil ‘Jean’ ar ddisg galed y cyfrifiadur newidiodd ei fywyd yn gyfan gwbl.

Ymateb cyntaf Jason yw credu mai feirws peryglus sydd yma, ond pan fo’r holl arian mae ef ac eraill wedi ei gasglu ar gyfer Cronfa Helpu’r Plant yn cael ei ddwyn gan ladron sy’n defnyddio’r we, yna mae gan Jason y partner delfrydol i’w helpu i ddod o hyd i’r arian a’r lladron – ond dim ond os gall lwyddo i ffrwyno brwdfrydedd Jean a’i chadw ar y trywydd iawn.

Mae Gordon Jones wedi taro deuddeg drwy gyfuno antur gyfrifiadur a stori ffantasi. Wyneb yn wyneb â chymeriad dros-ben-llestri Jean, mae Jason yn gwyro’n ansicr rhwng brwdfrydedd dros ddal y lladron a’i ofn o sylweddoli’r dyfroedd dyfnion y gallai ddisgyn iddynt. Mae yna gyffyrddiadau doniol wrth i Jean fynd drwy ei phethau tra bod Jason yn chwysu ar ben arall y llygoden.

Daw’r cyfan i fwcwl yn y diwedd, ond nid cyn i Jason ei gael ei hun i bob math o helynt. Efallai y byddai feirws peryglus wedi bod yn llai o drafferth na Jean Fawr, Jini o Fri, wedi’r cyfan!

Elgan Phillip Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Tomos Glyn Davies o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Roedd yna ferch o'r enw Jean yn rhyw sgrin ail-law bachgen o'r enw Jason. Nid oeddwn yn hoffi Jean rhyw lawer gan ei bod yn edrych yn od ar y clawr. Roedd Jean yn jini o fri ond doedd gan Jason fawr o ffydd ynddi."
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch