Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nofelau Nawr: Bywyd Blodwen Jones
Bethan Gwanas
ISBN: 9781859027592 (1859027598)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2018
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 4. Fformat: Clawr Meddal, 174x118 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Dyddiadur doniol Blodwen Jones, llyfrgellydd sy'n cadw gafr ac yn breuddwydio am briodi ei thiwtor Cymraeg, ynghyd â throednodiadau geirfaol ar gyfer dysgwyr. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 1999.

The amusing diary of librarian and goat owner Blodwen Jones who dreams of marrying her Welsh tutor, together with glossary footnotes for Welsh learners. Reprint; first published in 1999.
English translation below

Dyma’r drydedd nofel yn y gyfres Nofelau Nawr, sydd wedi eu hysgrifennu ar gyfer dysgwyr.

Dyddiadur y prif gymeriad – Blodwen Jones – sydd yma. Mae Blodwen yn wraig sengl, 38 oed, sy’n gweithio fel llyfrgellydd, ac yn chwilio am ddyn. Y dyn mae hi’n meddwl ei bod wedi ei ddarganfod yw ei thiwtor Cymraeg, Llew (hyfryd, hyfryd) Morgan, ac ef sy’n gyfrifol ei bod yn cadw’r dyddiadur – fel rhan o’i chwrs Cymraeg, gan iddo ddweud ei fod yn ffordd dda o ddysgu Cymraeg. Wrth gwrs, mae Blodwen yn cytuno!

Yn y dyddiadur, cawn helyntion Blodeuwedd yn ei gwaith, sy’n amrywio o fod yn ddiflas iawn i gyffro gorfod wynebu lleidr sy’n ceisio dwyn CDs o’r llyfrgell.

Daw ychwanegiad i deulu Blodwen yn ffurf Blodeuwedd yr afr –sydd yn dlws iawn yng ngolwg Blodwen, ond yn boen mawr i’r gymdogaeth, wrth iddi fwyta popeth mewn golwg gan gynnwys y cyfan o'r ardd drws nesaf.

Uchafbwynt bywyd Blodwen yw ei gwers Gymraeg, dan ofal Llew. Cawn ein cyflwyno i aelodau’r dosbarth, gan gynnwys Andrew a’i acen Birmingham, sy’n ymddangos y gwannaf yn y grŵp ar y dechrau, gan fod yn rhaid iddo newid i’r Saesneg yn aml, neu’n gorfod ymholi am gyfieithiad o ryw air o hyd. Mae ganddo hefyd y gallu i ddinistrio cynlluniau Blodwen i gael cwmni Llew ar ei ben ei hun ar ôl y wers drwy wahodd ef ei hun hefyd.

Mae’r grŵp yn ceisio trefnu noson allan ar ddydd Gŵyl Ddewi, a phan ddaw’r noson fawr, mae popeth yn syrthio i’w le i Blod. Wrth iddi eistedd yn ymyl Llew i swper, mae e’n edmygu ei gwisg a syllu’n ddwfn i’w llygaid. Mae’r noson yn gorffen gyda’r ddau ar ben eu hunnain dan y sêr . . . ond nid yw popeth fel ag yr ymddengys!

Mae’r llyfr wedi ei ysgrifennu yn arddull Bridget Jones’s Diary ac mae’r ffaith fod Blodwen yn rhy flinedig i feddwl ac ysgrifennu yn y Gymraeg weithiau yn ei wneud yn fwy credadwy i’r dysgwr. Mae’r pwnc yn ysgafn gyda stori ddiddorol sy’n gofalu nad yw’r darllen yn fwrn i’r darllenydd, ac mae’r cyfieithiadau ar waelod pob tudalen yn gymorth i wella safon yr iaith. Os oes rhywbeth gwan amdano, yna’r clawr yw hwnnw – nid yw’n gwneud dim i ddenu dysgwyr ato.

* * *

This is the third novel in the ‘Nofelau Nawr’, a series written for Welsh learners; it contains notes at the end of each page to help with any unfamiliar words.

This book is written in the form of a diary, that of the main character – Blodwen Jones. Blodwen is a 38 year old single female, working as a librarian and looking for a man. The man she thinks she has found, in the form of Llew (hyfryd, hyfryd) Morgan, is her Welsh tutor – Blodwen is learning Welsh and has started keeping the diary as Llew has told her that this is a good way to improve her Welsh . . . and, of course, Blodwen agrees with him!

Her diary includes extracts from her work life. Her job ranges from being very boring (this usually causes Blodwen to have a desultory look through the job section of the newspaper) to being highly exciting – when she prevents thieves from stealing CDs from the library and is hailed as the hero of the hour.

On the domestic front Blodwen increases her menagerie of pets with the purchase of Blodeudwedd the goat. Gorgeous in Blodwen’s eyes she may be, but she causes havoc in the neighbourhood by eating everything in sight, including the whole of next door’s garden.

The highlight of Blodwen’s life is her Welsh class given by the delectable Llew. We are introduced to the various members of the class, one of these being Andrew, with the Birmingham accent, who initially appears to be one of the weakest links in the group as he frequently has to say what he wants to in English, or is consistently asking the Welsh for a particular word. Andrew constantly seems to thwart Blodwen’s plans of a cosy drink for two with Llew after the course by inviting himself along.

The group are planning a night out for the 1st of March – St David’s day – and when the big night out arrives, all seems to initially augur well for Blod. When she schemes to sit beside Llew at dinner, he admires her new outfit and gazes deep into her eyes. The night does finish with them alone under a starry sky . . . but all may not be as it seems!

This book is in the style of Bridget Jones’s Diary, and the fact that Blodwen is sometimes too tired to think and write in Welsh makes it all the more realistic for the Welsh learner. The subject material is light-hearted with an entertaining story-line which keeps the reader reading without it seeming to be a chore, and the translations at the bottom of each page do help to improve the readers’ Welsh. If anything lets this book down it is the cover; it does nothing to attract the book to other learners.

Helena O’Sullivan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae copi braille a phrint bras o'r llyfr yma ar gael i'w fenthyg gan RNIB Cymru. Cysylltwch Gwasanaeth Gwybodaeth Hygyrch RNIB Cymru ar 029 2045 0440 neu gwybodaethhygyrchcymru@rnib.org.uk am fwy o wybodaeth.
Rhoddodd Stevie Sarich o i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae'n llyfr da iawn ac fe fwynheais i ei ddarllen. Dwi'n gobeithio fod Bethan Gwanas yn ysgrifennu Bywyd Blodwen Jones 2 oherwydd roedd e'n arbennig o dda yn fy marn i."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
6 o Straeon Sali Mali: ...
 
£5.99
 
Prynwch
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
Welsh Academy ...
Bruce Griffiths
£55.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch