Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nofelau Nawr: Cadwyn o Flodau
Sonia Edwards
ISBN: 9781859028636 (1859028632)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2000
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 4. Fformat: Clawr Meddal, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel fer ysgafn ar gyfer Dysgwyr yn adrodd hanes gwraig ifanc â gorffennol trist yn penderfynu newid cwrs ei bywyd trwy chwilio am fodlonrwydd mewn perthynas y tu allan i'w phriodas anhapus.

A short contemporary novel for Welsh Learners relating the story of a young wife with a sad past who decides to look for a satisfying relationship outside an unhappy marriage.
Mae Cadwyn o Flodau yn perthyn i gyfres 'Nofelau Nawr' a gyhoeddir gan Wasg Gomer ar gyfer y rhai sydd wedi bod yn dysgu Cymraeg ers blwyddyn neu ddwy. Mae'r Gymraeg yn syml ac yn rhwydd, a'r brawddegau'n gryno, gyda geirfa helaeth ar waelod pob tudalen. Ceir nodiadau ar ddiwedd y llyfr yn esbonio ambell frawddeg gan nodi'r dudalen, a gallaf ddychmygu y bydd hyn o gymorth mawr i'r dysgwyr.

Prif gymeriad y stori yw Lia, merch wedi ei hamddifadu o gariad ar ôl colli ei mam pan oedd yn ddeg oed. Dyn caled ac oeraidd oedd ei thad, a'r cartref yn lle diflas ac undonog. Felly, pan ofynnodd Meic, ei chariad cyntaf (a'i hunig gariad) i Lia ei briodi, cytunodd hithau ar unwaith, gan weld y briodas fel drws dihangfa. Ond druan o Lia, o'r badell ffrio i'r tân fu ei hanes, gan i Meic hefyd droi allan i fod yn dipyn o fwli, ac yn anffyddlon.

Doedd ryfedd, felly, bod Lia'n ei gweld ei hun yn berson di-werth, hyll a thew, ac yn cuddio tu ôl i'w gwallt a'i dillad mawr, di-siâp. Roedd hi'n mwynhau gweithio yn y llyfrgell, ynghanol wynebau cyfarwydd, ac er nad oedd yn arbennig o grefyddol, roedd yn glynu at y Capel Bach, er mwyn cael sicrwydd a phatrwm yn ei bywyd.

Ond daeth tro ar fyd, ym mherson y gweinidog newydd, ifanc, oedd yn rhoi sylw i Lia ac yn ei chanmol am ei gwaith gwirfoddol gyda'r capel. Am y tro cyntaf, daeth hunanhyder i Lia. Mae hi'n colli pwysau, yn prynu dillad newydd deniadol (ac yn llosgi'r hen ddillad 'saff'), gan sylweddoli ei bod yn ferch siapus, ddeniadol a hardd, gyda gwir gariad o fewn ei chyrraedd.

Ond efallai nad yw breuddwydion i fod i ddod yn wir, mewn bywyd go iawn. Mae'r stori'n cymryd tro annisgwyl, a Lia'n rhydd i ddilyn ei chalon, ond nid heb beri loes a phoen i eraill, cyn y diweddglo dramatig.

Wrth gwrs, mae Sonia Edwards yn awdur sy'n feistres ar ddweud stori dda, ac ar gadw diddordeb y darllenwyr. Hoffais rai o'r disgrifiadau, megis: ... Lia'n gwylio o bell 'fel tasai hi'n gwylio darn o ffilm heb y sain' a mam Meic 'yn eistedd ar y soffa yn ei dillad du, fel hen frân denau a'i hadenydd yn rhy drwm'.

Mae'n stori afaelgar, ac yn mynnu sylw'r darllenydd o'r dechrau i'r diwedd, boed siaradwr Cymraeg neu ddysgwr.

Sioned Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
Rhwng Noson Wen a ...
Sonia Edwards
£4.25
 
Prynwch
Hwrê! Mae 'Na Hipo'n ...
Sonia Edwards
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch