Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Crogi ar Gam? - Hanes Llofruddiaeth Lily Volpert
Roy Davies
ISBN: 9781859029008 (1859029000)Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2000
Cyhoeddwr: Gomer
Fformat: Clawr Meddal, A5, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £2.45   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hanes llofruddiaeth Lily Volpert, siopwraig o Tiger Bay, Caerdydd yn 1952, a chrogi'r Somaliad Mahmood Mattan am y drosedd derbyniodd ei deulu bardwn ar ei ran bron i hanner can mlynedd yn ddiweddarach. Seiliwyd y gyfrol ar ymchwil trwyadl gan Roy Davies, cyn-dditectif gyda Heddlu Dyfed-Powys. 13 ffotograff du-a- gwyn.

The story of the murder of Lily Volpert, shopkeeper from the Tiger Bay area of Cardiff in 1952, and the hanging of the Somalian Mahmood Mattan for the crime, for which his family received a pardon on his behalf nearly fifty years later. The book is based on thorough research by Roy Davies, a former-detective with Dyfed- Powys Constabulary. 13 black-and-white photographs.
Derek Bentley, Ruth Ellis, James Hanratty, Timothy Evans – pedwar ymhlith llawer a brofwyd yn euog o lofruddiaeth ac a grogwyd, ddim ond i’w hysbrydion ddal i aflonyddu cydwybod dynoliaeth. At y rhestr ychwanegwch enw Mahmood Mattan. Mae’n wir i dri o’r rhai a enwyd uchod dderbyn pardwn flynyddoedd ar ôl eu dienyddiad. Ond buddugoliaeth wag yw un felly i’w teuluoedd a’u ffrindiau. Mahmood Mattan, morwr Somalïaidd a drigai yn rhif 42 Stryd Davis, oedd yr olaf i’w grogi yng Ngharchar Caerdydd, a hynny wedi i reithgor ei gael yn euog o lofruddio Lily Volpert, siopwraig Iddewig yn ardal y dociau yng Nghaerdydd ym 1952. Mae cyfrol Roy Davies yn olrhain yr achos ac yn cynnwys enwau rhai eraill a amheuwyd o’r weithred egr. Mae’r cyfan yn blot perffaith ar gyfer nofel. Yn anffodus, yn arbennig felly i Lily Volpert a Mahood Mattan, roedd y digwyddiadau yn rhai go iawn. Yn gefndir i’r digwyddiadau mae’r awdur wedi peintio darlun byw a lliwgar i ni o ardal Tiger Bay yn y 1950au, ‘yn fwrlwm gwyllt o fywyd ac yn un o’r mannau mwyaf cosmopolitan ym Mhrydain i gyd’. Roedd hi hefyd ‘yn un o’r ardaloedd garwaf y mae’n bosibl ei ddychmygu’. Mae cefndir yr achos, ynghyd â’r achos ei hun, wedi ei ymchwilio’n fanwl, fel y gellid disgwyl gan gyn-dditectif sydd hefyd yn llenor. A dyna lwyddiant y gyfrol. Nid ffeithiau moel a geir yma, ond yn hytrach ddisgrifiadau byw sy’n rhoi cnawd ar yr esgyrn - yn wahanol i esgyrn Mattan, a godwyd o gornel iard Carchar Caerdydd a’u hailgladdu ym Mynwent Orllewinol y ddinas, mewn rhan ohoni a neilltuir i Fwslemiaid.

Doedd Mattan ddim yn sant o bell ffordd. Roedd e’n ddyn garw, dideimlad, gyda ffraeo ac ymladd yn rhan o’i gymeriad. Fe’i cafwyd yn euog ar dystiolaeth amgylchiadol yn hytrach nag un uniongyrchol. Heddiw, byddai’r defnydd o DNA naill ai wedi cadarnhau euogrwydd Mattan neu wedi ei glirio. Gyda threiglad y blynyddoedd daeth tystion newydd i’r fei. Ailagorwyd yr achos a derbyniodd Mahood Mattan bardwn Brenhinol a gwyrdrowyd dyfarniad gwreiddiol y Llys. Ond yn rhy hwyr.

Mae cyfrol Roy Davies yn drysor. Nid yw’n pregethu. Mae’n gosod y ddadl dros ac yn erbyn Mattan yn dwt a diduedd ac mae ambell fanylyn bach yma ac acw yn hynod ddiddorol. Er enghraifft, Cymro Cymraeg o waelod Sir Aberteifi oedd y swyddog carchar a arweiniodd Mattan at y rhaff. A’r union swyddog hwnnw, tra oedd ar ddyletswydd ym Mrawdlys Brycheiniog, a sylweddolodd fod gŵr a ymddangosai yno am lofruddio’i ferch ei hun yn dyst allweddol yn erbyn Mattan ddwy flynedd ar bymtheg yn gynharach. Ydi, mae’r gwir yn aml yn rhyfeddach na ffuglen.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Llyfr Bach Nadolig
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
How Love Actually Ruined ...
Gary Raymond
£10.00
 
Prynwch
Plant
Ble Mae Boc? ar Goll yn y ...
Huw Aaron
£4.99
 
Prynwch