Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llyfrau Lloerig: Mistar Ffrancenstein
Tony Bradman
ISBN: 9781859029206 (1859029205)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2003
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Peter KavanaghAddaswyd/Cyfieithwyd gan Emily Huws.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o The Frankenstein Teacher, stori iasol ddoniol yn llawn darluniau cartŵn du-a-gwyn am anghenfil hyll o athro sy'n awyddus i barhau gyda'i ddosbarth o blant drygionus, ac sy'n llwyddo i'w argyhoeddi bod cymeriad mewnol yn bwysicach na golwg allanol; i blant 7-9 oed. (Lloerig CANOLIG) Cyhoeddwyd gyntaf Chwefror 2001.

A Welsh adaptation of The Frankenstein Teacher, an amusing horror story, with full black-and-white cartoon illustrations about an ugly monster teacher who wishes to remain with his class of badly-behaved pupils, and finally convinces them that inner character is more important than outward appearance; for 7-9 year old children. (Lloerig MODERATE) First published in February 2001.
Dychmygwch glywed y llawr yn crynu y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Bwm! Bwm! Bwm! Mae sŵn traed mawr trwm yn dod yn nes . . . ac yn nes. Mi rydach chithau mewn arswyd ceg agored a’ch llygaid wedi’u hoelio ar ddrws yr ystafell. Mae’r byrddau a’r cadeiriau o’ch cwmpas yn dirgrynu hefyd. Ond mae’r disgyblion eraill wedi rhewi mewn braw. O’r diwedd, dacw’r drws yn agor, a phwy sy’n sefyll yno ond talp o ddyn anferth, erchyll o hyll – eich athro newydd yw Mistar Ffrancenstein.

Ia, wir-yr, Mr Ffrancenstein. Na, nid robot mohono, ond rhywun go wahanol i’r creadur mileinig hwnnw, Doctor Ffrancenstein. Mae Mr Ffrancenstein yn ffeind ac yn addfwyn, ac yn hoff iawn o blant. Yn wir, mae am fod yn athro, ac mae o wedi bod mewn coleg hyfforddi athrawon. Gweithiodd yn galed iawn yno er mwyn bod yn athro da. Eich dosbarth chi yw’r cyntaf iddo ei wynebu.

Tybed sut fyddech chi'n ymateb i’w wep salw yn sgyrnygu arnoch o ben ei gorff anferthol? Yn y stori, pan fydd y plant yn ei weld am y tro cyntaf, mae yna dawelwch llethol oherwydd fod pawb wedi’u parlysu gan ofn. Ond unwaith mae’r plant yn ymlacio ac yn sylweddoli nad yw mor gas â’i olwg, maen nhw’n cymryd mantais ar ei natur ffeind, a rhai ohonynt yn gwneud hwyl am ei ben am ei fod mor hyll, ac yn ymddwyn fel hen fwlis creulon. Mae Mr Ffrancenstein yn cael ei frifo’n fawr iawn.

Ond erbyn diwedd y stori, mae’r disgyblion wedi dysgu gwers. Wrth i Mr Ffrancenstein achub Samson, a defnyddio ei gysylltiad â’r Doctor a'i creodd yntau i adfer Samson ar ôl iddo gael ei wasgu’n fflat mewn damwain car, mae’r disgyblion yn sylweddoli: ‘Does dim ots sut mae neb yn edrych’. Calon y person, a sut mae o’n ymddwyn at eraill, sy’n bwysig. A phwy ydy Samson, meddech chi? Darllenwch addasiad rhagorol Emily Huws o stori ddifyr Tony Bradman i gael yr ateb. A bydd darluniau doniol a chraff Peter Kavanagh yn siŵr o ychwanegu’n fawr at eich mwynhad.

Ann Saer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Ar Noson Calan Gaeaf Oer
Morgan Tomos
£2.95
 
Prynwch
Hoppers Series: Jumping ...
Ruth Morgan
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch