Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Am Fod Seth yn Angel
Aled Islwyn
ISBN: 9781859029879 (1859029876)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Ebrill 2001
Nofel gref am y canlyniadau trychinebus a gaiff eu creu gan ŵr ifanc cyfrwys a thwyllodrus sy'n medru rheoli pob perthynas yn llwyr oherwydd ei lwyddiant yn sicrhau ymddiriedaeth eraill.

A powerful novel about the tragic consequences created by a cunning and deceitful young man who maintains full control of all his relationships through his ability to gain the trust of others.
'Tlodi moesol yw’r unig dlodi gwirioneddol sydd ar ôl ’nawr,' yn ôl Seth, gwrtharwr y nofel hon. Yn ddi-os, does ganddo ef, na’i gariad babïaidd, seicopathig, Rhys, na Joyce - cyfeilles ffug y methedig a’r musgrell, sy’n rhannu gwely Seth o dro i dro i’r diben o greu epil iddo yntau a Rhys - yr un foeswers i’w chynnig i gymdeithas gyfoes y Gymru sydd ohoni, wrth iddynt gyfuno’u doniau dichell i gynnal ymgyrch dwyll a lladrata ledled cymoedd y Gorllewin. Maent ill tri mor ddiegwyddor â’i gilydd. Am sbel cânt lwyddiant. Fodd bynnag, daw ambell tro trwstan, trychinebus a’r gwrthdaro cynyddol rhyngddynt i gymylu’r dyfroedd. Er eu bod yn dibynnu ar ei gilydd i gadw’u traed yn rhydd, mae eu hanghenion unigol yn golygu bod y berthynas fregus rhyngddynt yn gwegian yn aml.

Gan Seth y mae’r grym pennaf, er gwaethaf ymdrechion seithug y ddau arall i’w herio neu aredig eu cwys eu hunain. Mae Seth yn deall hynny’n burion, 'achos dim ond pan fydd e dan ’yn rheolaeth i,' meddai wrth Rhys ar ôl i hwnnw ymosod yn filain ar gasglwr amlenni elusen, 'mae ’na unrhyw arwyddocâd i dy ddrygioni.' A chyfrinach ei bŵer? 'Ei adnabyddiaeth lwyr ohono’i hun… a’i rhoddai ar y blaen.' Fe ŵyr Seth beth mae ei eisiau a sut i’w sicrhau. Yn ddiamcan ac yn ddiymgeledd mae’r ddau arall yn gorfod plygu i’w drefn.

Nofel amlweddog yw hon, sy’n cyffwrdd â llwyth o wahanol themâu. Mae’r stori wedi’i gweu’n dynn, a dawns y cymeriadau o gwmpas ei gilydd yn dal sylw’r darllenydd o dudalen i dudalen.

Yn unol â nofelau eraill Aled Islwyn, digon tywyll ac aflonyddus yw cywair cyffredinol y stori, gan gynnwys sawl disgrifiad hegar a graffig i godi’r felan neu bwys arnoch. Mi fydda i bob amser yn gofyn imi fy hun a yw ysgrifennu fel hyn yn adlewyrchiad teg o realiti neu’n fater o rwbio ein trwynau ynddi. Y tro hwn dwi ddim yn amau nad ydyw’n hollol anhepgor.

Ond serch y golygfeydd anghynnes a’r naws lom ac alaethus, nid nofel ddihiwmor mo hon ac mae ieithwedd y ddeialog (iaith lafar orllewinol, ddyrchafedig) yn sionc, yn glyfar ac yn gafael. Gellid addasu Am Fod Seth yn Angel yn ddrama lwyfan werth chweil.

Rhy ddi-ildio o ddigalon yw nofelau Aled Islwyn i mi’n bersonol, ond rhaid parchu doniau sylweddol a gweledigaeth dreiddgar awdur safonol iawn sy’n cyfrannu mor gyson at lenyddiaeth y Gymraeg.

Martin Davis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Martha, Jac a Sianco
Caryl Lewis
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Heddiw, Ddoe a Gŵyl Ddewi
 
£6.95
 
Prynwch
Saesneg
No Regrets - Welsh ...
Matthew Southcombe
£13.99
 
Prynwch
Plant
Llyfr Adar Mawr y Plant
Onwy Gower
£7.99
 
Prynwch