Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Clasuron Honno: Dringo'r Andes & Gwymon y Môr
Eluned Morgan
ISBN: 9781870206457 (1870206452)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2001
Cyhoeddwr: Honno, Dinas Powys
Fformat: Clawr Meddal, 216x138 mm, 172 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Golygiad newydd o ddwy gyfrol gan Eluned Morgan (1870-1938), sef Dringo'r Andes (cyhoeddwyd yn 1904) yn adrodd hanes taith farchogaeth gofiadwy i fynyddoedd yr Andes, a Gwymon y Môr (cyhoeddwyd yn 1909) yn adrodd hanes mordaith gyffrous o Lundain i Batagonia, cartref yr awdures.

A new edition of two volumes by Eluned Morgan (1870-1938), namely Dringo'r Andes (published in 1904) relating a memorable journey on horseback to the Andes, and Gwymon y Môr (published in 1909) relating an exciting voyage from London to Patagonia, the author's home.
Dyma ailargraffiad o ddau lyfr taith gan Eluned Morgan (1870-1938), gyda Dringo’r Andes (a gyhoeddwyd yn 1904) yn adrodd hanes anturiaethau’r awdures yn marchogaeth yn yr Andes, a’r llall Gwymon y Môr (a gyhoeddwyd yn 1909) yn rhoi hanes y fordaith wrth iddi dychwelyd o Gymru i Batagonia.

Wrth ailgyflwyno’r ddau waith hyn i gynulleidfa heddiw, mae’r golygyddion yn crynhoi’r prif ffeithiau am fywyd Eluned Morgan, am hanes a diwylliant y Wladfa lle y magwyd hi, ac am ei hymwneud â phobl lengar yng Nghymru, yn enwedig gwŷr fel O. M. Edwards a fu’n gymaint o ddylanwad arni. Mae’r rhagymadrodd yn ymdrin yn llawn â’r cefndir hwn (a allai fod yn ddieithr i ddarllenwyr heddiw) gan bwyso’n arbennig ar ei llythyron at William George a Nantlais a olygwyd gan W.R.P. George, Gyfaill Hoff, a chan Dafydd Ifans, Tyred Drosodd. Dyma ffynonellau hanesyddol o’r radd flaenaf, ond mae iddynt arwyddocâd pellach oherwydd eu cysylltiad agos â gweithiau cyhoeddedig Eluned Morgan.

Mae’r rhagymadrodd yn cynnwys dewis da o ddyfyniadau sy’n dadlennu personoliaeth gref yr awdur ac arddull a naws ei llythyron. Rwy’n siŵr y bydd rhai darllenwyr newydd yn cael eu hysgogi i archwilio ymhellach y berthynas rhwng y gweithiau ‘preifat’ hyn a theithlyfrau’r awdur. Yn yr un modd, mae’r golygyddion yn agor cil y drws ar fater cymhleth a phwysig, sef y modd y lluniwyd delweddau o’r Wladfa – ar gyfer yr ymsefydlwyr eu hunain, ac ar gyfer y Cymry gartref – a rhan Lewis Jones ac Eluned Morgan yn hyn.

Yn adran olaf y rhagymadrodd troir at Dringo’r Andes a Gwymon y Môr, gan nodi’r hyn sy’n debygol o apelio at ddarllenwyr heddiw, ond gan dynnu sylw hefyd at yr angen i ystyried y gweithiau yng nghyd-destun y traddodiad rhamantaidd o ddisgrifio tirlun a phobloedd. Cynigir sylwadau byrion ar ansawdd y rhyddiaith, ac esbonnir sut y gwnaed y mân newidiadau i’r orgraff ac i’r atalnodi. Bu cryn alw am ailgyhoeddi’r ddau destun hyn, ac mi fydd y rhagymadrodd yn ganllaw gwerthfawr i’r rheini sy’n dod at waith Eluned Morgan am y tro cyntaf.

Mae’r gyfrol yn rhan o gyfres clasuron gwasg Honno, sydd yn ailargraffu cyfrolau gan fenywod er mwyn i gynulleidfa gyfoes eu gwerthfawrogi.

M. E. Haycock

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gwenddydd - Enillydd y ...
Jerry Hunter
£6.95
 
Prynwch
Dyddiadur Gbara
Bethan Gwanas
£4.95
 
Prynwch
Gwladfa Patagonia / La ...
R. Bryn Williams
£4.25
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch