Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Yli
Gwyn Thomas
ISBN: 9781870394895 (1870394895)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Dwyfor, Caernarfon
Darluniwyd gan Ted Breeze JonesFformat: Clawr Meddal, 200x210 mm, 36 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol werthfawr yn cyfuno geiriau cyfoethog Gwyn Thomas a ysbrydolwyd gan ddelweddau ffotograffig lliw hardd Ted Breeze Jones sy'n arddangos ei arbenigedd fel naturiaethwr, yng Nghymru a thu hwnt. 35 ffotograff lliw.

A valuable volume combining the rich words of Gwyn Thomas and the beautiful colour photographic images of Ted Breeze Jones which manifest his expertise as a naturalist, in Wales and beyond. 35 colour photographs.
“Priodas rhwng gair a llun sy’n hyfrydwch i’r glust a’r llygad,” dyma a geir yn y cyfuniad deniadol, bywiog a doniol hwn o gerddi Gwyn Thomas a ffotograffau’r diweddar Ted Breeze Jones. Hon yw’r ail gyfrol yn yr un cywair – Anifeiliaid y Maes Hefyd (1993) oedd y gynta, a da yw gweld bod y fformiwla o gyfuno cerddi Gwyn â lluniau Ted wedi gweithio yr un mor llwyddiannus yn y ddwy. Dywed Gwyn fel yr anfonodd Ted “. . . haldiad o sleidiau ataf imi weld a gawn fy symbylu ganddynt i ysgrifennu cerddi . . . Bob yn dipyn fe dyfodd y sleidiau a’r geiriau i fod yn gasgliad, sef y casgliad a welir yma.”

Mae’n rhyfedd rhywsut, o ystyried yr hwyl a gafwyd ar y gwaith hwn, na welwyd ymgeisiadau tebyg gan eraill dros y blynyddoedd i asio llên a llun fel hyn – yn sicr nid oes prinder defnyddiau yn y naill gyfrwng na’r llall. Ond efallai y buom yn lwcus yma bod y cyfeillgarwch clòs rhwng dau grefftwr wedi eu hysbrydoli i gyfuno eu doniau fel hyn.

Do, fe welwyd ambell boster hardd a lliwgar lle ceid llun yn dylunio cerdd adnabyddus – ond fel arall mae hi yma, efo’r cerddi yn dramateiddio’r lluniau. Maent yn lluniau trawiadol a llawn bywyd a dweud y lleiaf, ac fe ychwanegir atynt yn ddi-ben-draw drwy wreiddioldeb y ddeialog a’r ffraethineb yn y cerddi. Yn sicr, cafodd Gwyn andros o hwyl yn rhoi lleisiau a phersonoliaethau i’r adar a chreaduriaid eraill a bortreadir.

Roeddwn wrth fy modd efo llun y titw mawr a safodd ar ben un o gamerâu Ted ac a oedd, yn y gerdd, yn troi’r drol braidd ar y ffotograffydd adar gan ei gyfarwyddo ef i osod ei hun yn iawn ar gyfer cael tynnu ei lun:

“A thria, wir ddyn-i, tria roi gwên,
Tria ymddangos yn ddymunol a chlên;”

A beth am y gnocell a’i phen allan o dwll mewn boncyff a symbylodd y gerdd “Sym’ hi” ac a lwyddodd i ddal yr olwg flin yn llygaid yr hen dderyn i’r dim! Yna’r ddau fwch gafr sydd fel petaent yn ffraeo ynghylch rhyw fun (m’wn!) a’r dylluan sy’n mwynhau llyncu llygoden. Ceir rhyfeddu yn ogystal at alarch du, a’r “iarlles mewn eurlliw”, sef merch hardd o’r India yn ei gwisg draddodiadol – yn bwyta hufen iâ!

Oes, mae sawl delwedd drawiadol yn llamu o’r tudalennau gan roi gwedd newydd ac annisgwyl i lun a cherdd.

Twm Elias

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Trosiadau / Translations: ...
Angharad Tomos
£8.99
 
Prynwch
Trydar Mewn Trawiadau
Llion Jones
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd Fel Bom
Myfanwy Alexander
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Vagabond King, The
Jodie Bond
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyma Ni - Sut i Fyw ar y ...
Oliver Jeffers
£12.99
 
Prynwch