Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llond Tŷ
Valmai Williams
ISBN: 9781897664124 (1897664125)Dyddiad Cyhoeddi Mai 1999
Cyhoeddwr: Curiad, Pen-y-groes
Darluniwyd gan Ruth MyfanwyAddas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, 40 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad deniadol o hwiangerddi newydd yn cynnwys nodau sol-ffa a chyfeiliant piano, ynghyd â chyfarwyddiadau ynglŷn â defnyddio meim ac offerynnau taro; i blant 3-7 oed. 14 darlun du-a-gwyn.

An appealing collection of new nursery rhymes including sol-fa notes and piano accompaniment, together with suggestions for using mime and percussion instruments. 14 black-and-white illustrations.
Dyma lyfr â chlawr arbennig o dda sy'n denu plant i edrych arno'n ddiymdroi. Mae gweld hanner wyneb y plentyn yn y ffenest yn creu’r syniad o ddirgelwch ac antur yn syth bìn. O agor y llyfr wedyn, mae’r lluniau'n dal sylw a’r geiriau sydd ar y tudalennau'n gosod y stori yn ei chyd-destun.

Stori am ddau ffrind direidus ydy hon. Mae Guto’n fachgen hyderus, chwilfrydig a beiddgar. Mae Meic, ar y llaw arall, yn eithaf swil a phetrusgar ac yn poeni am ganlyniadau eu gweithredoedd.

Mae’r awdur yn trin geiriau fel dewin ac yn cyflwyno geiriau newydd a gwahanol mewn ffordd naturiol iawn sy’ ddim yn difetha’r stori, e.e. ‘cyrcydu’ – gair gwych gyda sŵn arbennig o dda iddo.

Mae cyfeirio at y Cynulliad ar dudalen 15 yn gwneud y cwbl yn gyfoes ac yn Gymreig – ‘a’i ddychmygu ei hun yn derbyn medal enfawr gan Brif Weinidog y Cynulliad am ei ddewrder'.

Dydw i ddim yn hoffi’r gair ‘sarsiant’ ar dudalen 38 – mae’r gair ‘sarjant’ yn hollol dderbyniol erbyn hyn. Barn bersonol a rhywbeth bach iawn ydy hyn.

Dyma nofel dda sy’n symud yn gyflym ac yn dal dychymyg rhywun tan y dudalen olaf. Doeddwn i ddim eisiau ei rhoi o’r neilltu nes i mi ei gorffen.

Prynwch hi a mwynhewch!

Afryl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Caneuon Chwarae 2
Meredydd Evans
£0.75
 
Prynwch
O'r Môr i Ben y ...
 
£5.00
 
Prynwch
Codi Bawd a Dweud Helô
Falyri Jenkins
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd Fel Bom
Myfanwy Alexander
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Vagabond King, The
Jodie Bond
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyma Ni - Sut i Fyw ar y ...
Oliver Jeffers
£12.99
 
Prynwch