Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gwirioneddau a Chaneuon Eraill
E. Olwen Jones
ISBN: 9781897664643 (1897664648)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2003
Cyhoeddwr: Curiad, Pen-y-groes
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, A4, 60 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o 14 o ganeuon unsain a deulais amrywiol gyda chyfeiliant piano effeithiol, yn cynnwys trefniannau bywiog o alawon gwerin rhythmig rhyngwladol ynghyd â chaneuon newydd gan gyfansoddwraig boblogaidd, i ddisgyblion CA 3 a CA 4.

A collection of 14 unison and duet songs with effective piano accompaniment, comprising lively arrangements of international folk songs together with new songs by a popular composer, for Key Stage 3 and KS 4 pupils.
Dyma gyfrol gan E. Olwen Jones yn cyflwyno 14 o ganeuon unsain a deulais ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau. Mae bob amser yn braf cael croesawu casgliad o ganeuon newydd fel hyn ac mae yna amrywiaeth hynod o ddiddorol yma.

Yn ogystal â’i gwaith ei hun mae Olwen wedi cynnwys trefniannau o alawon gwerin o Ynys Cuba ac Ynysoedd y Pilipinas, a chaneuon sy’n efelychu cerddoriaeth rythmig De America a’r Caribî. Mae hi’n gwybod be sy’n apelio at ieuenctid y dyddiau hyn, mae’n amlwg, a dwi’n edrych ymlaen at glywed côr o leisiau ifanc yn morio canu rhai o’r rhain. Mae’r brif gân, sef ‘Gwirioneddau’ yn un arbennig o hyfryd ac roeddwn i, hyd yn oed, yn gallu ymdopi â’r cyfeiliant ar gyfer hon!

Mae’r gyfrol yn cynnwys y llon a’r lleddf ac mae ’na ambell gân sy’n fwy o her – ar gyfer y gynnau mawr Eisteddfodol mae’n siwr, gyda sawl nodyn uchel fase’n rhaid imi ddringo ar ben cadair i’w cyrraedd!

Ceir nodyn i esbonio cefndir ambell gân neu ynganiad rhai geiriau anghyfarwydd, a’r cyfan yn gymorth i’r rhai fydd wrthi’n hyfforddi. Bydd croeso mawr i’r gyfrol hon ymhlith athrawon, hyfforddwyr a phwyllgorau cerdd eisteddfodau yn ogystal â’r bobl ifanc eu hunain. Y nhw fydd yn cael y pleser o ddod â gwaith Olwen Jones yn fyw a’n braint ni fydd rhannu’r wefr honno – rhywbeth i edrych ymlaen ato yn sicr.

Linda Healy

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Caneuon yr Hen Feistri
 
£2.50
 
Prynwch
Caneuon Islwyn Ffowc Elis
Islwyn Ffowc Elis
£8.99
 
Prynwch
Cân y Ddraig
Robat Arwyn
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Prynwch
Saesneg
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Prynwch
Plant
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Prynwch