Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Byd a Bywyd Caradog Prichard 1904-1980 - Bywgraffiad Darluniadol
J. Elwyn Hughes
ISBN: 9781900437714 (1900437716)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2005
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Abertawe
Fformat: Clawr Meddal, 250x174 mm, 198 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Bywgraffiad difyr a darluniadol yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth am fywyd cythryblus a lliwgar a gwaith nodedig y prifardd, y nofelydd a'r newyddiadurwr Caradog Prichard (1904-80), ac am afael gadarn ei fro enedigol ar ei fywyd a'i waith. 175 llun du-a-gwyn.

An entertaining illustrated biography comprising a wealth of information about the troubled and colourful life and notable work of crowned bard, novelist and journalist Caradog Prichard (1904- 80), and about the influence of his home and family background on his life and work. 175 black-and-white illustrations.
Mewn cofnod yn ei gyfrol Afal Drwg Adda (Hunangofiant Methiant) a gyhoeddwyd yn 1973, mae Caradog Prichard yn cyfeirio at ei obaith o gael treulio llawer oi amser yn Bryn Awel, Llanllechid gan fy mod yn teimlo rhyw rin iachusol yn awyr yr hen ardal ac yn cynhesu yng nghroeso a chymdeithasgarwch ei phobol. Ond y geiriau syn dilyn, ar ebychiad wrth eu cwt, ywr rhai allweddol Fy mhobol i!

Er iddo dreulior rhan helaethaf oi oes ymhell oi gynefin, aeth i ardal ai phobol iw ganlyn i Gaernarfon a Chaerdydd, ir India ac i Lundain. Dewisodd awdur y gyfrol werthfawr hon roir teitl Y brodor yn dod nl iw Baradwys ar Bennod 23. Brodor, sylwer, nid alltud. Maer un gofal wrth ddewis geiriau au plethu r darluniau yn ei amlygu ei hun, dro ar l tro.

Cyfrinach llwyddiant y bywgraffiad darluniadol hwn yw diddordeb ysol yr awdur yn ei wrthrych ai edmygedd ohono. Ond nid yw hynnyn ei ddal yn l rhag bod yr un mor onest agored ag y bu Caradog ei hun yn Afal Drwg Adda. Yn ychwanegol at hyn, maer ffaith ei fod, fel y dywed yn ei Ragair, wedi cael y fraint o adnabod Caradog a Mattie ac wedi cael ei eni ai fagu yn Nyffryn Ogwen yn gaffaeliad amhrisiadwy. O fynd atin gydwybodol fanwl i grynhoir cyfan rhwng dau glawr, does dim rhyfedd ei fod wedi creu cyfrol sydd nid yn unig yn cyflwyno gwybodaeth ond yn apelio at y galon ar meddwl yn ogystal.

Er bod amryw o feirniaid llenyddol wedi rhoi sylw i waith Caradog Prichard, gŵr yr un nofel, sef Un nos ola leuad, ydyw ir mwyafrif o ddarllenwyr ac, i rai efallai, awdur geiriau hudolus 'Cn yr Afon', rhan or bryddest 'Y Briodas':

Maer daith i lawr y Nant yn hir
Ar nos yn dawel, dawel,
A melys, pan ddaw pelydr clir
Y wawr ar frig yr awel,
Fydd stelcian ennyd wrth Bont y Tŵr
Yn llyn bach diog wrth Bont y Tŵr.

Yr hyn syn aros yn fy nghof i yw clywed Mam yn adrodd Prolog ei bryddest 'Penyd', ar ias oer a redai i lawr asgwrn fy nghefn wrth wrandor geiriau:

Darfu. A gwn pe trown fy mhen
I geisio fy rheibiwr croch
Y gwelwn om hl ar obennydd wen
Wallgofrwydd dau lygad coch . . .

Trwy gyfrwng y gyfrol hon, cawn gyfle i ddod yn gyfarwydd rhagor oi waith, yn ogystal rhannur darluniau bach personol syn ein galluogi i ddod i adnabod y bardd, y llenor ar newyddiadurwr, mab Jack Bach Mangl a Margiad Jn, yr hogyn o Pesda.

Eigra Lewis Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Guide to Welsh Literature ...
 
£9.99
 
Prynwch
Meddwl a'r Dychymyg ...
Owen Thomas
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch