Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ti'n Siŵr o Dyfu, Alecs
Andrea Shavick
ISBN: 9781902416373 (1902416376)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2001
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Darluniwyd gan Russell AytoAddaswyd/Cyfieithwyd gan Menna Davies.Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1/2 Fformat: Clawr Caled, 220x287 mm, 28 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £5.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o You'll Soon Grow, Alex, stori ddoniol a theimladwy am fachgen bach sy'n dyheu am fod yn dal, ond sy'n dysgu mai tyfu mewn cymeriad yn hytrach na thyfu'n gorfforol fydd yn sicrhau hapusrwydd; i blant 7-9 oed.

A Welsh adaptation of You'll Soon Grow, Alex, an amusing and tender story about a little boy who yearns to be tall, but who learns that happiness is secured by character building rather than growing in size; for 7-9 year old children.
Dwi’n siŵr fod pob un ohonom yn cofio’r ysfa i fod yn dalach, y cyfnod pan oedd y byd yn llawn o bobl a phethau talach na ni. Dyna fyd Alecs druan – mae o’n fachgen bach sy’n dyheu am fod yn dal. Mae o’n cael pob math o gynghorion ar sut i dyfu – bwyta protin, gwneud ymarfer corff, cysgu, darllen a chyfri – ond does dim yn gweithio. Yna, pan gaiff sgwrs gydag Wncwl Dan, mae’n sylweddoli nad yw bywyd pobl dal mor felys ag y tybiodd, ac fe gaiff y cyngor gorau gan Dan, sef byw bywyd bachgen bach i’r eithaf ac wedyn 'nid y bachgen byrraf yw Alecs bellach ond . . .y bachgen hapusaf'.

Dyma lyfr lluniau doniol ac effeithiol iawn gyda defnydd trawiadol o osodiad testun a lluniau ar y tudalennau. Mae’r goedwig o goesau ar y clawr a’r papurau pen yn adlewyrchiad gwych o’r byd o safbwynt plentyn. Daw llawer o hiwmor y llyfr o’r lluniau onglog a chartwnaidd. Mae’r dudalen olaf, a gwên lydan yr Alecs hapus, yn gwneud defnydd effeithiol o’r gofod.

Yn ogystal â stori afaelgar y gall pob plentyn uniaethu â hi, mae yna gyfle i drafod byw’n iach a bod yn hapus ein byd. Dyma gyfrol wych i blant tua 4-6 oed.

Bethan M. Hughes

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Pysgodyn Bach yn Gweld y ...
 
£2.99
 
Prynwch
Teulu Miri, Y: Mynd at y ...
Vivian French
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch