Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dramâu Cwmni Theatr Arad Goch: Merched y Gerddi / Good Brig Credo, The
Mari Rhian Owen
ISBN: 9781902416533 (1902416538)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2002
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Fformat: Clawr Caled, 223x144 mm, 136 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £6.75   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dwy ddrama fer wreiddiol gan ddramodydd ac actores brofiadol ym maes theatr mewn addysg yn darlunio ymateb trigolion cefn gwlad i galedi ac anghyfiawnder cymdeithasol yn ystod ail hanner y 19eg ganrif; i bob oed.

Two original short dramas by an experienced dramatist and actress in the field of theatre in education portraying the reaction of rural characters to hardship and social injustice during the second half of the 19th century; for all ages.
Waeth imi gyfaddef fy mod yn edmygydd o waith Theatr Arad Goch a’r hyn y maent yn ei gyflawni. Y mae Jeremy Turner, y cyfarwyddwr, a Mari Rhian Owen yn ddeuawd 'mewn bywyd go iawn', ac yn gonglfeini Theatr Arad Goch. Yn sicr maent yn ychwanegu at ac yn cyfoethogi profiadau plant ym myd hud a lledrith y theatr.

Ceir yma nid yn unig ddwy ddrama wedi eu cyhoeddi'n foel, fel petai, ond hefyd sylwadau manwl gan y dramodydd a’r cynhyrchydd; hynny yw ceir cyflwyniad, cefndir iaith y dramâu, syniadau ynglŷn â chynhyrchu’r dramâu a ffynonellau hanesyddol. Cefais flas ar ddarllen y sylwadau hyn. Mae’n amlwg mai ffrwyth profiad sydd yma, a’r gallu i drosglwyddo’r profiad hwnnw o’r llwyfan ymarferol i brint. Nid oes gofod yma i ddyfynnu fawr ddim. Dyma bwt am iaith y dramâu:

'I bob pwrpas, iaith lafar a ddefnyddir yn y ddwy ddrama – ond honno’n iaith lafar safonol nad yw wedi’i sarnu gan y duedd i Seisnigeiddio geirfa a chystrawennau. Byddai rhai yn gofidio bod iaith o’r fath yn rhy anodd i lawer o bobl ifanc ac yn rhy anarferol hyd yn oed i oedolion erbyn hyn. Cafwyd prawf i’r gwrthwyneb.'

Geiriau calonogol – a rhai gwir hefyd. Mae’r iaith drwyddi draw yn pefrio, ac oherwydd y natur rythmig sydd iddi mae’n hawdd i’w dysgu. Mae Mari Owen yn actores yn ogystal ag yn ddramodydd, ac yn cydymdeimlo, dwi’n siŵr, gyda’r actorion wrth iddyn nhw chwysu i ddysgu geiriau! Yn y ddrama gyntaf, er enghraifft, mae merched y gerddi yn gorfod cael rhyw lun o Saesneg cyn iddynt adael eu cartrefi a mynd i Lundain fawr i weithio:

'Easy yw rhwydd, rough yw garw;
Living yw byw a dying yw marw.'

Hanfod perfformio drama ydi creu adloniant. Yn sgil hynny y daw’r elfennau eraill megis dysgu am fywyd ac am bobl a’u perthynas â’i gilydd. Llwyddwyd yma, yn y ddwy ddrama, i fod yn ddifyr ac yn addysgiadol. Cawn ein tywys o’r presennol i’r dyfodol, a chanu ambell gân briodol. Yn yr ail ddrama yr ydym ar fwrdd llong yn yr amser a fu – pobl yn ffoi neu’n dewis mynd i chwilio am fywyd gwell. Yma eto yr ydym yn cychwyn yn y presennol a cheir digon o gyfle wedyn i’r plant weld hanes yn digwydd o flaen eu llygaid.

Yn ôl y cyflwyniad, un o’r canllawiau a osodwyd oedd, '. . . y dylai’r ddwy ddrama hyn hwyluso gwaith cwricwlwm y plant a’u hathrawon, yn bennaf y cwricwlwm iaith a’r cwricwlwm hanes.'

Fe lwyddodd Mari Owen yn anrhydeddus, a chyda sglein.

Maureen Rhys

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Llwyfan: Iechyd Da
David Jones
£1.00
 
Prynwch
Cyfres y Llwyfan: Gyda Chariad
Pam Palmer
£1.00
 
Prynwch
Cyfres y Llwyfan: Trimins
Gareth Ioan
£1.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd Fel Bom
Myfanwy Alexander
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Vagabond King, The
Jodie Bond
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyma Ni - Sut i Fyw ar y ...
Oliver Jeffers
£12.99
 
Prynwch