Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llyfrau Lloerig: Cyfres Chwarae Teg! Brwydro Budr
Michael Coleman
ISBN: 9781902416663 (190241666X)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2002
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Darluniwyd gan Nick AbadzisAddaswyd/Cyfieithwyd gan Dylan Williams.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 1/2 Fformat: Clawr Meddal, 197x132 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o Dirty Defending!, stori hwyliog am dîm pêl-droed bechgyn a merched clwb ieuenctid yr eglwys leol sy'n ymdrechu i ddilyn eu harwyddair i chwarae'n deg yn erbyn eu holl wrthwynebwyr; i ddarllenwyr 7-9 oed. Dros 50 llun du-a-gwyn.

A Welsh adaptation of Dirty Defending!, a lively story about the local church youth club football team of boys and girls who attempt to follow their motto to play fairly against all opponents; for 7-9 year old readers. Over 50 black-and-white illustrations.
Un o broblemau mwyaf rhieni ac athrawon ydy cael plant, a bechgyn yn bennaf, i ymddiddori mwy mewn darllen. Chwaraeon yn fwy na dim arall sy’n mynd â’u bryd nhw, felly gan mai pêl-droed ydi cefndir y gyfres ‘Chwarae Teg’, mae siawns go uchel y byddan nhw’n apelio. Mae’r gyfres yn sicr yn mynd i fod yn arf cryf iawn yn y frwydr i geisio annog plant i ddarllen.

Mae Brwydro Budr yn olrhain hanes Tîm Pêl-droed Ieuenctid Eglwys yr Holl Saint i ennill twrnameint pêl-droed yn erbyn timau eraill. Mae pob math o rwystrau’n dod ar eu traws, ac mae’r digwyddiadau’n llifo’n gyflym o un i’r llall gan lwyddo i gael digon o fwrlwm i gadw diddordeb hyd yn oed y darllenydd lleiaf.

Mae’r addasiad mewn Cymraeg gloyw, idiomatig, hawdd ei ddeall. Llyfr i’w fwynhau ydi hwn, ac un y bydd croeso mawr iddo rwy’n siŵr.

Tudur Dylan Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Prynwch
Saesneg
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Prynwch
Plant
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Prynwch