Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llyfrau Lloerig: Cyfres Chwarae Teg! Ail Di-Ail
Michael Coleman
ISBN: 9781902416694 (1902416694)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2003
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Darluniwyd gan Nick AbadzisAddaswyd/Cyfieithwyd gan Dylan Williams.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 1/2 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o Suffering Substitutes!, stori fywiog am y modd y bu i eilydd eilradd tîm pêl-droed bechgyn a merched clwb ieuenctid yr eglwys leol ddod yn seren y tîm; i ddarllenwyr 7-9 oed. 52 llun du-a-gwyn.

A Welsh adaptation of Suffering Substitutes!, a lively story about how the hopeless substitute of the local church youth club football team of boys and girls became the star of the team; for 7-9 year old readers. 52 black-and-white illustrations.
Pan fydd gêm bêl-droed ar y teledu, fe fydd gen i bethau rheitiach i’w gwneud bob amser na gwylio dynion yn eu hoed a’u hamser yn cicio gwynt! Gallwch ddychmygu fy siom, felly, pan ofynnwyd imi adolygu llyfr am gampau tîm pêl-droed y Saint, y gyfrol ddiweddaraf yng Nghyfres Chwarae Teg!

Tybiaf mai nod y gyfres yw llenwi’r bwlch yn y farchnad am lyfrau addas i fechgyn wyth i ddeg oed ac mae’r ychwanegiad diweddar hwn yn llenwi ychydig ar y bwlch yn ddigon derbyniol. Emlyn Morris yw’r prif gymeriad, bachgen â dwy droed chwith go-iawn ac o’r herwydd fo yw eilydd tîm y Saint. Mae Emlyn yr un mor drwsgl â phêl ag ydi o â genod, ac felly pan mae Nikki Sharpe, pishyn mwya’r clwb gymnasteg ac eilun ei serch, yn dechrau canmol ei ddoniau ar y cae, mae’r hen Emlyn yn gwirioni’n bot. Ond wrth gwrs, mae rhyw ddrwg yn y caws; fe ŵyr Emlyn yn well na neb na all chwarae pêl-droed dros ei grogi. Erbyn diwedd y gyfrol mae Emlyn yn darganfod y gwir am gyfrwystra Nikki yn ogystal ag achub ei dîm a cheir diweddglo hapus wrth i’r da gael y gorau ar y drwg.

Er na lwyddodd y gyfrol i'm hargyhoeddi fod gêm cicio’r bêl gron yn rhagori ar bob gêm arall, fe gefais flas rhyfeddol ar y stori. Mae’r addasiad yn un llithrig a chartrefol a’r lluniau’n ychwanegu at ddoniolwch y cymeriadau. Pwy a ŵyr, efallai y gwelwch fi’n gweiddi yng nghae Ffordd Ffarrar, Bangor, ar brynhawnia Sadwrn ar ôl darllen y pum cyfrol arall yn y gyfres!

Esyllt Nest Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: Dyma Fi ...
Rachel Anderson
£2.95
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: Dyfal Donc
Rose Impey
£2.95
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: ...
Peter Firmin
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch