Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ail Drannoeth - Ambell Sylw a Myfyrdod
John Gwilym Jones
ISBN: 9781902416946 (1902416945)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Fformat: Clawr Caled, 164x241 mm, 293 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Pris Llawn: £12.95 
Ein Pris: £5.00 
Rydych yn Arbed: £7.95 (61.4%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol o fyfyrdodau a sylwadau treiddgar ar bynciau llosg y dydd ac ar bynciau'r ffydd Gristnogol wedi eu paratoi gan weinidog, darlledwr a chyn-Archdderwydd Cymru ar gyfer rhaglenni Adran Grefydd BBC Radio Cymru.

A volume of meditations and comments on current issues and on issues relating to the Christian faith, prepared by a nonconformist minister, broadcaster and ex-Archdruid of Wales, for BBC Radio Cymru's Religious Department.
Y mae ambell un wedi ei ddonio â llais peraidd sy’n gaffaeliad mawr i gyfathrebu, boed hynny yn y cnawd fel petai neu ar y cyfryngau torfol – y radio a’r teledu. Un felly yw’r Parchedig John Gwilym Jones, a chan mai gweinidog ydyw a’i fod hefyd yn gyfrannwr cyson ar y cyfryngau, daeth ei lais yn adnabyddus i filoedd ohonom ledled Cymru.

Mae’n anorfod felly fod y darllenydd yn clywed ei lais ef wrth fynd trwy’r gyfrol hon o’i eiddo, Ail Drannoeth, sef casgliad o’i anerchiadau byrion a’i fyfyrdodau dros gyfnod o ddeugain mlynedd. Nid wyf yn rhy siŵr o’r teitl gan fod yn rhaid darllen yr esboniad i ddeall ei arwyddocâd, ond nid yw’n fater o bwys mawr.

Y nawfed o Fedi 1963 yw’r dyddiad cyntaf yn y llyfr – anerchiad byr ar achlysur ffarwelio â dau o aelodau ifanc ei gapel oedd yn gadael am y coleg, a’r degfed o Orffennaf 2003 yw’r cyfraniad olaf, pan fo’n 'siarad â babi'.

Y mae yna dros ddau gant o ddarnau yn y llyfr, rhai yn hwy na’i gilydd, ond y cyfan yn gryno. Maen nhw’n adlewyrchu diddordebau eang yr awdur a’i gonsyrn am bethau, a down i wybod llawer iawn amdano wrth ddarllen y gyfrol. Mae’n heddychwr o argyhoeddiad, a rhyfel a thrais ble bynnag y digwydd yn ei gorddi. Mae’n Gristion cadarn ei ffydd, ond nid yn henffasiwn nac yn edrych tua’r gorffennol. Mae’n Gymro tanbaid, yn un eang ei fyd a’i ymwneud, o bêl-droed i gynganeddu, o dalyrnau i’r eisteddfod, ac yn un sy’n gwybod beth sy’n mynd ymlaen o’i gwmpas. Yn wir, ni allai person cul ei orwelion a chyfyng ei ddiddordebau fod wedi ysgrifennu’r deunydd sydd yn y gyfrol hon.

Cawn gipolwg hefyd ar ei deimladau, ei ofid pan fo profedigaeth agos yn taro, a’i optimistiaeth pan fo’r cymylau yn dduon, ac yntau’n gallu gweld y rhimyn golau y tu hwnt i’r düwch. Ond y ddawn fawr a amlygir drwyddi draw yw ei ddawn i weld posibiliadau mewn sefyllfaoedd, posibiliadau yr homili, y neges nad yw gan amlaf yn eich taro yn eich talcen ond yn cosi eich cydwybod gan mai’r bluen a ddefnyddia yn amlach na’r dwrn. Collasom homilïwr mawr y genedl ym marwolaeth Robin Williams; y mae gennym olynydd teilwng iddo yn John Gwilym Jones.

Ar gyfer pwy y mae’r gyfrol hon, a sut mae ei darllen? Bydd pob darllenydd yn ateb drosto’i hun, ond i mi mae’n gyfrol erchwyn gwely a daw cwsg yng nghynt o orffwys ar obennydd esmwyth y darnau optimistaidd. Mae hi hefyd yn gyfrol gwasanaeth mewn capel a festri, i ysgogi meddwl ac adwaith. Er bod dyddiad wrth waelod pob myfyrdod, y mae'r deunydd gan amlaf heb ddyddio am fod y genadwri'n un oesol.

A fyddai wedi bod yn fwy priodol grwpio’r deunydd o dan benawdau cyffredinol yn hytrach na dilyn trefn amseryddol? Aeth hynny trwy fy meddwl, a diau iddo fynd trwy feddwl y rhai a’i cynlluniodd hefyd, ac iddyn nhw ddod i’r casgliad mai hwn oedd y cynllun gorau. Yn sicr y mae penawdau pob cyfraniad yn ddigon clir ac yn arweiniad pendant i gynnwys pob un.

Y mae hon yn berl o gyfrol.

Elfyn Pritchard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
History of Education in ...
Gareth Elwyn Jones
£4.00
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 26. ...
Dewi Pws Morris
£6.95
 
Prynwch
Amen, Dyn Pren - ...
Gwilym Tudur
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch