Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Yn Dyrfa Weddus - Carolau ar Gyfer y Plygain
Rhiannon Ifans
ISBN: 9781902416984 (1902416988)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Fformat: Clawr Meddal, 161x240 mm, 127 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £8.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o 26 o garolau plygain yn cynnwys cerddoriaeth hen nodiant a sol-ffa at ddefnydd carolwyr profiadol a dibrofiad fel ei gilydd.

A collection of 26 traditional plygain carols including music in staff notation and sol-fa, for the use of both experienced and inexperienced singers alike.
Dyma gasgliad newydd, cyffrous a hynod werthfawr o chwech ar hugain o garolau plygain Cymreig wedi eu cyflwyno mewn modd deniadol a defnyddiol. Fe’i cyhoeddwyd gan Gymdeithas Lyfrau Ceredigion, ac mae’r clawr atyniadol yn cydweddu’n berffaith â chynnwys y llyfr.

Ceir yma gyfuniad o’r hen a’r newydd. Cynhwysir rhai o’n carolau plygain hynaf ac enwocaf, megis ‘Gwêl yr Adeilad’ a ‘Carol y Swper’, a threfniannau adnabyddus gan rai o gyfansoddwyr amlwg y bedwaredd ganrif ar bymtheg, megis trefniant hyfryd Eos Llechid o ‘Sain Uchel Hosanna’, ac, ar y llaw arall, cawn drefniannau newydd o rai o’r hen garolau gan rai o gyfansoddwyr heddiw, megis Bethan Bryn, Rhiannon Ifans ac Eleri Roberts, ac mae rhai o’r trefniannau diweddar hyn yn ymddangos mewn print am y tro cyntaf yn y casgliad hwn. Cynhwysa’r gyfrol hefyd nifer o garolau newydd. Un o’r rhain yw ‘Carol y Gair’, y gerddoriaeth gan Dan Puw a’r geiriau gan Gwen Edwards, lle mae’r tinc hynafol, a’r didwylledd arbennig hwnnw sydd mor nodweddiadol o’r carolau hyn, i’w clywed o hyd.

Mae cefndir yr hen garolau, wrth gwrs, yn hynod o ddiddorol i ni heddiw. Eiddo Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan yw hawlfraint y garol ‘Agorwyd Priffordd Rydd’, y trefniant yn draddodiadol a’r geiriau yn anhysbys. Cyhoeddwyd ambell garol arall a geir yn y casgliad yng Nghylchgrawn Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru. Trwy eu cyhoeddi fel hyn yn y casgliad newydd hwn, fe’u diogelwyd ar gyfer y genhedlaeth bresennol sy’n dangos diddordeb o’r newydd yn yr hen draddodiad.

Mae trefniannau cerddorol y carolau yn amrywio o drefniannau pedwar llais (SATB) i drefniannau tri llais a deulais o wahanol gyfuniadau o leisiau merched a dynion. Digon o amrywiaeth, felly, a’r cyfan wedi ei nodi mewn sol-ffa yn ogystal ag mewn hen nodiant. Mae pob trefniant yn cadw’n driw i arddull gerddorol syml a naturiol y garol blygain, a hynny heb golli golwg ar y brif alaw.

Yn wir, dyma gasgliad a fydd yn sicr yn apelio. Fel y nodir ar y siaced lwch, mae yma ddeunydd ar gyfer y ‘plygeinwyr profiadol sydd eisoes yn rhan o’r traddodiad’, ac mae yna hefyd ddigonedd i ‘godi awydd ymhlith cynulleidfa newydd i ddysgu mwy am y canu cyfoethog hwn’.

Gwenan Gibbard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Mwy o Garolau Plygain
 
£4.95
 
Prynwch
History of Education in ...
Gareth Elwyn Jones
£4.00
 
Prynwch
Welsh Writing from the ...
Jerry Hunter
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd Fel Bom
Myfanwy Alexander
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Vagabond King, The
Jodie Bond
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyma Ni - Sut i Fyw ar y ...
Oliver Jeffers
£12.99
 
Prynwch