Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Elen Roger - Portread
Harri Parri
ISBN: 9781903314098 (1903314097)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2000
Cyhoeddwr: Gwasg Pantycelyn, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 171 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £8.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Portread darluniadol hynod gynnes o Elen Roger Jones y cofir amdani'n arbennig am ei chyfraniad disglair i fyd y ddrama yng Nghymru, ar y llwyfan ac ar deledu, ond un a gyfrannodd yn helaeth hefyd i fyd addysg, crefydd a diwylliant Cymru ym mhob ardal y bu'n byw ynddi. 105 o ffotograffau du-a-gwyn.

A very warm illustrated portrayal of Elen Roger Jones, well-known for her sparkling contribution to Welsh drama, on stage and on television, but who also contributed substantially in the fields of education, religion and Welsh culture in all the areas in which she resided in. 105 black-and-white photographs.
‘Bu bywyd Elen Roger Jones yn llawn dynn dop ac yr oedd yna ddigon o afiaith ar ôl i lenwi ein bywydau ninnau hefyd . . .’ (Dewi Jones)

‘Roedd yn cynrychioli “pont”, sef y genhedlaeth hanfodol honno a welodd yn dda fugeilio’r traddodiad actio yn Gymraeg o’i gadarnle amatur i’r proffesiynol.’ (Meic Povey)

Dyna ddau ddyfyniad o’r llyfr. Harri Parri fu’n gyfrifol am roi trefn ar y cwbwl a dyna sylweddoli’n syth fod gwledd o sgrifennu o ’mlaen i. Cafodd Mrs Jones/Elen (a ‘Nellie’ i ambell un dethol), oes hir. Oherwydd hynny, yn ogystal â’i chymeriad arbennig a’r ffaith iddi fyw mewn nifer o ardaloedd, cawn ddarlun o sut oedd hi ym myd ‘y pethe’ ers stalwm. Ceir dyfyniadau o straeon, difri a doniol, i dystio cymaint fu cyfraniad yr arian byw yma o berson i Ynys Môn a thu hwnt.

Fel athrawes y meddyliai Mrs Jones amdani’i hun. ‘Diddordeb a dyfodd yn alwedigaeth oedd yr actio.’ Dynes y bobl oedd hi yn anad dim, ac yn uchel ei pharch gan bawb. Yr oedd cael gair o glod ganddi hi yn cyfri oherwydd nid o ddyletswydd nac i blesio y deuai’r geiriau hynny. Nid oedd dim byd siwgwrllyd na ffals yn perthyn iddi. Gwelai trwy bethau felly yn syth bìn.

Does dim gofod yma i ymhelaethu ar ei dawn fel actores, boed mewn comedi neu drasiedi. Ond mae’r cyfan oll yn y llyfr. Mae mwy nag un person wedi datgan fod y Mrs Jones yr oeddan nhw'n ei hadnabod i’w chael yn y llyfr yma.

Mae un cof personol amdani yn aros i mi. Mae llun o’r ddwy ohonom ar dudalen 149. Wedi golygfa anodd ac emosiynol yn ystod ffilmio Tywyll Heno Kate Roberts, daeth ataf a gafael amdanaf. Dyna’r cwbwl, ond yr oeddwn i y funud honno yn chwe throedfedd o daldra, er mai pump a hanner ydw i mewn gwirionedd. Yr oedd barn Elen Rogers yn cyfri yn y proffesiwn.

Cefais noson hynod ddifyr wrth ddarllen y gyfrol, a hynny am £8.95 yn unig!

Maureen Rhys

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rhyfel Pen Llŷn
Harri Parri
£4.50
 
Prynwch
Bwci a Bedydd
Harri Parri
£5.50
 
Prynwch
Eiramango a'r Tebot Pinc
Harri Parri
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch