Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
'Rhaid i Ti Fyned y Daith Honno dy Hun'
Aled Jones Williams
ISBN: 9781903314159 (1903314151)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2001
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, A5, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cofnod ar ffurf dyddiadur o'r daith greulon tuag at farwolaeth yn hanes dau aelod o deulu'r awdur. 2 lun du-a-gwyn.

An account in diary form of the harsh journey towards death of two members of the author's family. 2 black-and-white illustrations.
Diben adolygiad ydy dangos pam fod llyfr yn werth ei ddarllen. Mae hon yn gyfrol hanfodol i bob un y mae marwolaeth yn rhan o’u bywyd, sef pawb a gafodd brofedigaeth, ac mae hynny felly yn cynnwys pawb ohonom. Mae marwolaeth yn rhan annatod o fywyd pawb, er bod yn well gennym esgus bach nad ydy o. Canlyniad blocio felly yw methu wynebu yr hyn a ddigwydd pan ddaw. Ni allwn gael profiad o’n marwolaeth ni ein hunain, meddai pob athronydd ar y pwnc. Ym marwolaeth person arall, ac yn arbennig yr arall arwyddocaol, y daw profiad o farwolaeth i ni. Ond mae gan lenyddiaeth a threfn geiriau ffurfiau arbennig o sôn am y profiadau diwethaf a therfynol hyn. Yr englyn coffa, y beddargraff, y coffâd, y deyrnged, y farwnad – gorlenwid pob iaith â’r rhain, yn enwedig o bosib y Gymraeg.

Nid marwnad ffurfiol yw’r 70 tudalen hyn. Ond y mae yn farwnad hefyd, i dad, a hen ewythr. Mae hi’n destun ac yn stori, nid am unigolion yn unig ond am y ganrif farwol a fu - canrif a fu'n gyfrifol am fwy o farwolaethau annaturiol nag unrhyw un flaenorol yn hanes y natur ddynol. Marwolaeth mewn rhyfel, gwrthdaro dosbarth a rhywiau, a chenedlaethau a chredoau, a marwolaeth o afiechyd henaint. Diwedd pobol a diwedd cyfnodau, maent i gyd yma.

Ni wneir hyn mewn ffordd foel o bell ffordd, ond mewn arwyddion llenyddol. Cynhyrchu (yn yr ystyr o gynhyrchu drama neu ffilm neu raglen deledu) arwyddion bywyd a marwolaeth a wneir yn y stori hon. Nid yw’r gymhariaeth ag Un Nos Ola Leuad gan Caradog Prichard yn ddigonol. Y gymhariaeth yw Towards The End of Time gan John Updike. Oherwydd wrth ysgrifennu am farwolaeth mae’n rhaid ysgrifennu am fywyd: wrth wneud stori am farw mae’n hanfodol sôn am fyw: mae serch a rhyw, a chariad, yr awydd sy yn y dechrau, y gofal sy’n cynnal byw bod dydd, yn bartner dilechdidol â’r dirywiad a’r darfod sy yn y diwedd. Diwedd cyfnod a diwedd oes. Does dim ystyr i ffydd nad yw’n taro dyfnder pob anffyddiaeth.

Dyna pam bod y gyfrol hon yn foddion celfyddyd a gras. Nid am fod ei hawdur yn offeiriad ond am ei fod yn llenor yn llinach Updike ei hun.

Dafydd Elis Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Dymestl, Y
William Shakespeare
£5.75
 
Prynwch
Romeo a Juliet/Bid wrth ...
J. T. Jones
£7.95
 
Prynwch
Maes Terfyn
Gwyneth Glyn
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch