Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Shamus Mulligan a'r Parot
Harri Parri
ISBN: 9781903314302 (1903314305)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Pantycelyn, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 184x124 mm, 166 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £5.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad arall o chwe stori ddoniol a dychanol yn adrodd helyntion difyr y Parchedig Eilir Thomas a thrigolion lliwgar a ffraeth Porth yr Aur, gan storïwr profiadol a phoblogaidd.

Another collection of six humorous and satirical stories relating the entertaining world of the Reverend Eilir Thomas and the colourful characters of Porth yr Aur, written by an experienced and popular story-teller.
Dwi wastad yn amheus iawn o froliant llyfr, yn enwedig llyfr doniol. Felly roedd y clychau’n canu o weld fod Bethan Gwanas ‘yn bloeddio chwerthin a chrio hyd yn oed’ wrth ddarllen y llyfr hwn. Nid peth hawdd yw ysgrifennu rhywbeth y gall y mwyafrif gytuno ei fod o’n dda ond does does dim byd anoddach na chreu gwaith y gall pawb gytuno ei fod o’n ddoniol.

Na, wnes i ddim rowlio chwerthin na chrio, ond fe ges i fy hudo dro ar ôl tro gan gymeriadau lliwgar ac athrylith gynnil yr awdur. Mae’r gyfrol yn cynnwys hanner dwsin o straeon wedi eu creu ar gyfer eu traddodi yn yr Eisteddfod Genedlaethol gan John Ogwen. Fe honnodd Owen Martell yn ddiweddar ei bod hi gymaint yn haws ar feirdd nag ar awduron rhyddiaith am fod eu cyfrwng hwy gymaint yn fwy ‘cyhoeddus’. Os oes un awdur sy’n profi’r gwrthwyneb, Harri Parri yw hwnnw. Gall fod yn ymarfer da i sawl awdur ddychmygu fod yn rhaid i’w gwaith gael ei berfformio, cyn bodloni ar y fersiwn terfynol.

Un gwendid bychan yr esgorodd hyn arno oedd fod y storïau wedi eu cyhoeddi, fyddwn i’n dychmygu, fel y traddodwyd hwy yn y Babell Lên. Golyga hyn fod ambell fanylyn cefndirol yn cael ei ailadrodd mewn sawl stori er budd y rhai nad oedd yn y perfformiad cynt. Pan fo honno’n gynulleidfa gaeth, does dim angen yr un ailadrodd.

Rhan o swyn y gyfrol hon yw teimlo fod yr awdur bron yn rhannu cyfrinach efo’r darllenydd a neb arall. Mae’r cymeriadau'n fawr ac yn lliwgar, ond bob amser yn troedio’n ofalus, flewyn yr ochr yma i fod yn gredadwy: John Wyn y blaenor blin; Meri Morris, gwraig fferm Llawr Dyrnu; Shamus Mulligan, y Gwyddel ystumddrwg diniwed, a hyd yn oed Cecil Siswrn ferchetaidd sy’n trin gwallt merched (a’r gweinidog). Maen nhw i gyd yn bod; camp yr awdur yw dod â nhw at ei gilydd i’r un dref ac i’r un capel.

Mae dyfnder y doniolwch hefyd yn wledd. Mae’r gyfeiriadaeth eto’n jôc nad yw'r awdur yn ei rhannu â neb ond y darllenydd. Ac os oes llawer o’r gyfeiriadaeth yn feiblaidd, wel, dyna golled y rhai sydd ddim yn olau yn eu Beibl – tybed faint ohonyn nhw y methais i?! Dyna esgus da i fynd ati i’w darllen nhw eto.

Arwel Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Cymêrs Cymru: ...
Emlyn Richards
£4.95
 
Prynwch
Bwthyn, Y
Caryl Lewis
£8.99
 
Prynwch
Llyfr Mawr LOL
 
£14.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch