Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cofio Tecwyn
Tudor Davies
ISBN: 9781903314487 (1903314488)Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Pantycelyn
Fformat: Clawr Caled, 219x158 mm, 384 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £16.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cofiant cynnes i 'Tecwyn' (y Parchedig Ddr. D. Tecwyn Evans, 1876- 1957), pregethwr enwog a phoblogaidd gyda'r Methodistiaid, cyfieithydd ac emynydd, llenor a darlithydd, yn cynnwys gwerthfawrogiad o'i fywyd a'i waith gan un o'i edmygwyr pennaf. 59 llun du-a-gwyn.

The warm biography of 'Tecwyn' (the Reverend Prof. D. Tecwyn Evans, 1876-1957), renowned and popular Methodist preacher, translator and hymnist, author and lecturer, comprising a warm appreciation of his life and work by one of his most ardent admirers. 59 black-and-white illustrations.
Yng nghwrs y cofiant difyr hwn, ceir llawer o sylwadau tra threiddgar. Efallai mai’r mwyaf cyffrous yw’r dyfyniad lle sonnir am y Parch. D. Tecwyn Evans yn cadw cyhoeddiad yng nghapel Gibea, Brynaman, yn Nhachwedd 1920: ‘Yr oedd tua mil o bobl ynghyd yn gwrando ar yr areithiwr huawdl yn traethu ar ei uchelfannau. Aeth dwyawr heibio fel ychydig o funudau.’

Un disgrifiad o Christmas Evans gynt oedd ei fod yn ‘gymysgedd o ddyn mawr a phlentyn bach’. Awgrymir yn y llyfr uchod y gellid dweud yr un peth yn ogystal am D. Tecwyn Evans. Rhwng llafur canmolus y Parch. Tudor Davies, ynghyd â graen Gwasg Pantycelyn, ceir yma gyfrol hyfryd: darlun rhadlon o Tecwyn ar y clawr, ac astudiaeth gynnes ohono gan yr awdur.

Ar ôl ysgrifennu 350 o dudalennau, teimlir, pe dôi’r galw, y gallai’r portreadu fynd rhagddo’n rhwydd am ail gyfrol. Wrth ddisgrifio Tecwyn, sydd mae’n amlwg yn arwr yn ei olwg, mae Mr Davies yn denu mawrion i’w benodau, rhai fel John Wesley, John Calvin, Ann Griffiths, O. M. Edwards, Tegla, Meuryn a’u tebyg. Mewn cyswllt felly, down yn anochel at bynciau cymdeithasol fel enwadaeth, heddychiaeth a chenedlaetholdeb. O ganlyniad, fe’i cawn yn trin y materion hynny gan ymagor tuag at ddadleuon pellach.

Prin y byddai Tecwyn yn ymhél ag unrhyw fater heb i hynny daro ar gwestiwn gramadegol Cymraeg a fyddai yn y man yn canoli ar ymadrodd neu air arbennig. Ceir yn y gyfrol gyffyrddiadau tra gorchestol fel ‘tocyn deupen’, y cyswllt rhwng ‘anferth’ ac ‘enfawr’, ‘paradoxes’, croesebau a’r gair ‘ffun’ am anadl einioes, a chyfeiriadau gwerthfawr at beryglon cyfieithu’n syth o iaith estron.

Ar wahân i bregethu gydol ei oes ar Suliau, heb sôn am draethu mewn uchelwyliau, yr oedd D. Tecwyn Evans hefyd yn ddarlithydd o fri ac yn gyfieithydd gyda’r mwyaf abl. Roedd hynny ynddo’i hunan yn brofiad gwir werthfawr: gwylio a chlywed dawn yr hen arwr, boed hynny mewn pregeth neu mewn darlith. Yn goron ar y cyfan, cefais fod Tecwyn fel gramadegydd yn fythol barod i egluro cyfrinach ambell air dyrys yn yr heniaith: hen feistr rhadlon mewn llawn hwyl i ateb cais disgybl. Ymhlith fy mhapurau, fe wn fod yma sawl llythyr a cherdyn odid wrth Tecwyn ar drywydd gair y bûm yn ei boeni am esboniad arno.

Diolch dibrin i Tudor Davies am gyfrol mor werthfawr.

Robin Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mefus yn y Glaw
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Hedgehog Book, The
Hugh Warwick
£9.99
 
Prynwch
Plant
Midnight Swan, The
Catherine Fisher
£6.99
 
Prynwch